Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Usmernenie č. 3/2012-U ku koncoročným uzávierkovým pracovným postupom roka 2012

Cieľom tohto usmernenia je zabezpečiť plynulý efektívny proces ukončenia bežného účtovného obdobia kalendárneho roka 2012 a otvorenia nasledujúceho účtovného obdobia kalendárneho roka 2013 a súčasne zabezpečiť uzavretie účtovných kníh v ISUF a dodržanie termínov na predloženie účtovnej závierky a finančných výkazov k 31.12.2012.

Dátum vydania: 14. 12. 2012

Dátum platnosti 14. 12. 2012

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Predvstupové fondy EÚ
  3. Usmernenia sekcie európskych fondov
  4. Usmernenia vydané v roku 2012
  5. Usmernenie č. 3/2012-U ku koncoročným uzávierkovým pracovným postupom roka 2012

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.