Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

September 2008

aktualizované dňa: 01. 10. 2008

Stav na účtoch štátneho rozpočtu
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
02.09.08 03.09.08 04.09.08 05.09.08 08.09.08
Príjmy spolu 348 251,7 219 290,7 220 546,4 220 952,1 221 164,0 221 926,6
v tom:
1. daňové 270 976,0 174 595,7 175 781,3 176 117,7 176 282,7 177 011,1
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 -262,0 -117,7 38,0 263,6 635,6
daň z príjmov PO 58 455,0 45 056,2 45 713,8 45 740,4 45 757,9 45 771,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 4 144,4 4 181,2 4 182,3 4 184,3 4 185,6
DPH 142 026,0 87 326,7 87 673,7 87 825,7 87 747,6 88 086,7
spotrebné dane 60 770,0 37 571,6 37 572,6 37 573,6 37 571,0 37 573,3
2. nedaňové 22 326,4 16 153,6 16 222,9 16 249,1 16 295,1 16 328,7
3. granty a transfery 54 949,3 28 541,4 28 542,2 28 585,3 28 586,2 28 586,8
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 18 938,8 18 938,8 18 981,0 18 981,0 18 981,0
Výdavky spolu 380 233,0 217 442,4 219 020,2 219 455,2 220 747,2 222 355,5
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 197 722,8 199 240,7 199 601,5 200 815,5 202 235,0
kapitálové výdavky 39 808,1 19 719,6 19 779,5 19 853,7 19 931,7 20 120,5
Schodok/Prebytok -31 981,3 1 848,3 1 526,2 1 496,9 416,8 -428,9
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
09.09.08 10.09.08 11.09.08 12.09.08 16.09.08
Príjmy spolu 348 251,7 221 873,5 222 386,1 223 221,8 224 544,6 225 893,7
v tom:
1. daňové 270976,0 176 883,4 177 280,4 177 985,7 178 933,6 180 214,3
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 1 102,6 1 526,5 2 014,9 2 437,6 2 899,8
daň z príjmov PO 58 455,0 45 772,7 45 792,1 45 810,9 45 858,7 45 877,5

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 4 196,5 4 201,0 4 278,0 4 339,1 4 552,4
DPH 142 026,0 87 478,8 87 426,5 87 543,4 87 957,7 88 428,2
spotrebné dane 60 770,0 37 574,3 37 575,7 37 579,7 37 583,7 37 699,4
2. nedaňové 22 326,4 16 356,5 16 432,0 16 544,6 16 871,9 16 937,8
3. granty a transfery 54 949,3 28 633,6 28 673,7 28 691,5 28 739,1 28 741,6
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 19 027,6 19 067,8 19 083,8 19 083,8 19 083,8
Výdavky spolu 380 233,0 224 205,9 226 051,9 227 756,2 230 638,8 231 789,2
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 204 049,8 205 331,1 206 375,3 209 227,3 210 239,8
kapitálové výdavky 39 808,1 20 156,1 20 720,8 21 380,9 21 411,5 21 549,4
Schodok/Prebytok -31 981,3 -2 332,4 -3 665,8 -4 534,4 -6 094,2 -5 895,5
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
17.09.08 18.09.08 19.09.08 22.09.08 23.09.08
Príjmy spolu 348 251,7 226 367,4 226 514,6 220 750,8 221 249,8 222 714,8
v tom:
1. daňové 270976,0 180 573,0 180 688,4 174 770,9 175 249,2 176 534,6
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 3 092,8 3 198,8 -650,8 -584,0 -510,9
daň z príjmov PO 58 455,0 45 919,4 45 941,9 46 009,2 46 048,4 46 181,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 4 629,6 4 630,4 4 627,4 4 628,2 4 628,8
DPH 142 026,0 88 472,6 88 372,5 86 239,1 86 606,3 87 608,7
spotrebné dane 60 770,0 37 701,5 37 703,3 37 704,3 37 708,2 37 784,0
2. nedaňové 22 326,4 17 051,6 17 079,8 17 101,9 17 121,4 17 169,4
3. granty a transfery 54 949,3 28 742,8 28 746,4 28 878,0 28 879,2 29 010,8
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 19 083,8 19 083,8 19 214,7 19 214,7 19 334,0
Výdavky spolu 380 233,0 232 563,8 233 074,1 233 536,4 234 110,3 234 613,7
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 210 910,5 211 332,2 211 687,6 211 949,4 212 342,0
kapitálové výdavky 39 808,1 21 653,3 21 741,9 21 848,8 22 160,9 22 271,7
Schodok/Prebytok -31 981,3 -6 196,4 -6 559,5 -12 785,6 -12 860,5 -11 898,9
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2008
24.09.08 25.09.08 26.09.08 29.09.08 30.09.08
Príjmy spolu 348 251,7 217 814,5 223 443,4 237 616,3 238 825,3 241 866,7
v tom:
1. daňové 270976,0 171 475,1 176 947,4 190 911,7 192 093,8 194 840,9
z toho:
daň z príjmov FO 3 131,0 -381,6 -319,9 -224,5 -108,5 99,5
daň z príjmov PO 58 455,0 46 300,3 46 559,2 47 010,1 47 437,4 49 594,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

5 631,0 4 631,8 4 632,5 4 638,2 4 639,9 4 640,9
DPH 142 026,0 82 256,6 87 174,5 96 557,6 97 195,6 97 575,0
spotrebné dane 60 770,0 37 825,5 38 057,9 42 086,8 42 085,9 42 086,8
2. nedaňové 22 326,4 17 388,4 17 476,3 17 494,5 17 517,9 17 535,0
3. granty a transfery 54 949,3 28 951,0 29 019,7 29 210,1 29 213,6 29 490,8
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 35 984,6 19 334,0 19 399,8 19 582,0 19 581,9 19 855,8
Výdavky spolu 380 233,0 234 956,6 235 603,9 235 972,7 236 746,6 237 549,3
v tom:
bežné výdavky 340 424,9 212 675,5 213 029,4 213 278,5 213 601,8 214 143,4
kapitálové výdavky 39 808,1 22 281,1 22 574,5 22 694,2 23 144,8 23 405,9
Schodok/Prebytok -31 981,3 -17 142,1 -12 160,5 1 643,6 2 078,7 4 317,4
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2008
  5. September 2008

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.