Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Jún 2019

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2019 30.06.2019 27.06.2019 26.06.2019 25.06.2019 24.06.2019 21.06.2019 20.06.2019 19.06.2019 18.06.2019 17.06.2019 14.06.2019 13.06.2019 12.06.2019 11.06.2019 10.06.2019 07.06.2019 06.06.2019 05.06.2019 04.06.2019 03.06.2019
Príjmy spolu 15 497 654 6 751 365 6 591 845 6 470 500 6 106 238 5 685 380 5 579 439 5 780 443 5 931 558 5 896 390 5 868 689 5 825 944 5 821 618 5 746 646 5 713 866 5 654 264 5 589 513 5 549 242 5 521 248 5 497 812 5 475 131
v tom:                                          
1. daňové 12 464 557 5 772 841 5 624 935 5 543 453 5 183 727 4 773 820 4 672 779 4 878 046 5 065 089 5 057 408 5 031 532 4 991 354 4 988 204 4 956 662 4 925 687 4 869 489 4 820 618 4 781 754 4 754 528 4 732 466 4 710 266
z toho:                                          
daň z príjmov FO -16 794 -88 654 -100 770 -108 452 -116 121 -123 392 -126 944 -126 940 99 479 95 819 92 398 78 165 53 208 32 188 11 856 -32 627 -66 521 -99 306 -117 513 -128 588 -136 155
daň z príjmov PO 2 773 291 1 389 107 1 266 182 1 217 786 1 164 482 1 140 834 1 125 049 1 111 596 1 105 852 1 101 387 1 096 221 1 091 631 1 088 236 1 084 796 1 082 293 1 080 554 1 077 825 1 084 236 1 082 250 1 079 595 1 077 572
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 235 639 140 788 140 332 140 157 139 915 139 649 139 547 139 401 139 212 139 032 138 226 136 712 134 867 133 944 133 095 132 372 131 231 124 146 123 593 122 965 122 352
DPH 6 629 455 3 082 331 3 072 050 3 048 027 2 836 743 2 555 003 2 479 837 2 704 058 2 671 473 2 672 991 2 657 109 2 637 520 2 664 871 2 659 205 2 653 937 2 646 950 2 636 422 2 631 257 2 625 371 2 617 957 2 606 489
spotrebné dane 2 417 198 1 115 203 1 115 001 1 115 020 1 029 372 933 404 927 442 922 470 921 964 921 446 921 127 921 029 920 864 920 568 920 354 918 302 917 874 917 700 917 324 917 196 916 865
2. nedaňové 1 331 345 440 887 430 742 391 224 386 687 376 000 371 099 370 221 348 613 347 628 345 803 345 189 344 435 343 392 342 562 339 210 338 354 337 676 336 907 335 543 335 062
3. granty a transfery 1 701 752 537 637 536 168 535 824 535 824 535 561 535 561 532 177 517 857 491 354 491 354 489 400 488 979 446 592 445 617 445 565 430 541 429 813 429 813 429 802 429 802
z toho:                                          
príjmy z rozpočtu EU 1 665 041 537 581 536 112 535 770 535 770 535 511 535 511 532 127 517 807 491 304 491 304 489 351 488 929 446 542 445 570 445 518 430 494 429 768 429 768 429 759 429 759
Výdavky spolu 17 538 901 8 242 994 8 210 981 8 185 740 8 149 423 8 130 623 8 110 062 8 068 471 8 000 598 7 977 869 7 963 188 7 904 560 7 820 321 7 783 348 7 720 754 7 617 202 7 512 160 7 401 575 7 347 175 7 273 719 7 170 002
v tom:                                          
bežné výdavky 15 250 323 7 107 708 7 080 830 7 062 319 7 048 220 7 042 025 7 026 715 7 000 610 6 938 464 6 929 609 6 919 498 6 862 400 6 784 226 6 755 141 6 697 336 6 601 371 6 497 930 6 392 255 6 343 111 6 271 292 6 172 288
kapitálové výdavky 2 288 578 1 135 286 1 130 151 1 123 420 1 101 203 1 088 599 1 083 348 1 067 861 1 062 134 1 048 260 1 043 690 1 042 160 1 036 095 1 028 208 1 023 418 1 015 831 1 014 230 1 009 320 1 004 064 1 002 427 997 714
Schodok/Prebytok -2 041 247 -1 491 629 -1 619 136 -1 715 239 -2 043 185 -2 445 244 -2 530 624 -2 288 028 -2 069 039 -2 081 479 -2 094 499 -2 078 616 -1 998 704 -2 036 702 -2 006 888 -1 962 938 -1 922 647 -1 852 333 -1 825 928 -1 775 908 -1 694 871

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2019
  5. Jún 2019

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.