Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Pravidlá implementácie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu

Pravidlá implementácie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu

Materiál „Pravidlá implementácie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu“ nahrádza materiál „Riadenie implementácie, finančné riadenie, kontrola a audit finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu“ a materiál „Návrh alokácií finančných prostriedkov na jednotlivé priority finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu a Návrh na úpravu materiálu Riadenie implementácie, finančné riadenie, kontrola a audit finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu“. Materiál taktiež nahrádza časť C Systém riadenia implementácie pomoci, finančného riadenia, kontroly a auditu Implementačnej stratégie  a systému finančného riadenia mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu schváleného uznesením vlády SR č. 1002 z 27. októbra 2004.

Cieľom predkladaného materiálu je zvýšenie efektívnosti pri hodnotení žiadostí tak z časového hľadiska, ako aj transparentnosti týchto procesov. Zmeny a doplnenia bolo potrebné vykonať aj v oblasti finančného riadenia, a to najmä z dôvodu zavedenia podrobnejších pravidiel a podmienok pre úspešnú realizáciu pomoci. Všetky príslušné formuláre spomínané v materiáli budú predmetom dodatku k Pravidlám finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

 

 

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Finančné vzťahy s EÚ
  2. Zahraničná pomoc
  3. Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2004 – 2009
  4. Materiály
  5. Pravidlá implementácie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.