Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Február 2016

aktualizované dňa: 01. 03. 2016

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
01.02.16 02.02.16 03.02.16 04.02.16 05.02.16
Príjmy spolu 14 276 806 998 173 1 049 245 1 065 205 1 083 479 1 103 091
v tom:
1. daňové 10 993 837 940 295 973 682 987 809 1 003 307 1 022 220
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -32 585 -27 739 -24 010 -16 950 -5 312
daň z príjmov PO 2 825 628 168 083 178 508 180 881 181 821 182 604

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 42 448 42 629 42 701 42 814 42 932
DPH 5 647 430 532 718 541 356 547 276 553 742 559 591
spotrebné dane 2 160 333 187 457 187 161 187 267 187 412 187 480
2. nedaňové 1 107 625 56 848 58 956 60 784 63 545 64 159
3. granty a transfery 2 175 344 1 030 16 607 16 612 16 627 16 712
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 0 15 453 15 453 15 453 15 453
Výdavky spolu 16 247 201 1 157 645 1 249 174 1 335 678 1 365 676 1 411 310
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 1 138 163 1 229 692 1 283 009 1 312 716 1 357 913
kapitálové výdavky 1 894 314 19 482 19 482 52 669 52 960 53 397
Schodok/Prebytok -1 970 395 -159 472 -199 929 -270 473 -282 197 -308 219
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
08.02.16 09.02.16 10.02.16 11.02.16 12.02.16
Príjmy spolu 14 276 806 1 142 588 1 175 000 1 201 270 1 232 400 1 256 038
v tom:
1. daňové 10 993 837 1 060 635 1 091 882 1 116 203 1 146 341 1 168 106
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 6 843 29 575 49 698 66 341 87 922
daň z príjmov PO 2 825 628 183 200 182 922 183 850 184 811 183 732

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 43 093 43 159 43 600 44 386 46 214
DPH 5 647 430 584 621 593 029 595 566 604 427 603 618
spotrebné dane 2 160 333 187 543 187 546 187 571 187 618 187 699
2. nedaňové 1 107 625 65 233 66 264 68 207 69 063 70 866
3. granty a transfery 2 175 344 16 720 16 854 16 860 16 996 17 066
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 15 453 15 453 15 453 15 453 15 453
Výdavky spolu 16 247 201 1 452 643 1 520 553 1 635 658 1 667 403 1 782 143
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 1 397 222 1 464 929 1 553 957 1 582 933 1 697 453
kapitálové výdavky 1 894 314 55 421 55 624 81 701 84 470 84 690
Schodok/Prebytok -1 970 395 -310 055 -345 553 -434 388 -435 003 -526 105
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
15.02.16 16.02.16 17.02.16 18.02.16 19.02.16
Príjmy spolu 14 276 806 1 288 950 1 320 327 1 332 338 1 335 202 981 925
v tom:
1. daňové 10 993 837 1 200 389 1 230 083 1 241 376 1 241 430 886 572
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 103 027 113 345 118 593 120 868 -93 179
daň z príjmov PO 2 825 628 184 804 186 470 187 753 189 031 192 638

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 49 111 50 984 51 196 51 297 51 351
DPH 5 647 430 616 820 632 351 636 393 632 311 487 255
spotrebné dane 2 160 333 187 785 187 858 118 114 188 227 188 514
2. nedaňové 1 107 625 71 479 72 723 73 387 76 160 77 738
3. granty a transfery 2 175 344 17 082 17 521 17 575 17 612 17 615
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 15 453 15 885 15 885 15 885 15 885
Výdavky spolu 16 247 201 1 833 000 1 898 986 1 914 441 1 929 506 2 008 562
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 1 747 576 1 810 399 1 821 713 1 836 239 1 910 287
kapitálové výdavky 1 894 314 85 424 88 587 92 728 93 267 98 275
Schodok/Prebytok -1 970 395 -544 050 -578 659 -582 103 -594 304 -1 026 637
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
22.02.16 23.02.16 24.02.16 25.02.16 26.02.16
Príjmy spolu 14 276 806 1 034 956 1 100 557 816 764 1 073 881 1 477 710
v tom:
1. daňové 10 993 837 937 937 984 996 700 434 951 671 1 354 271
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -89 716 -87 384 -84 396 - 82 232 -78 939
daň z príjmov PO 2 825 628 195 389 202 565 210 604 225 431 259 939

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 51 373 51 363 51 465 51 603 52 010
DPH 5 647 430 531 422 567 408 266 323 417 518 734 489
spotrebné dane 2 160 333 189 136 190 505 195 445 278 245 325 130
2. nedaňové 1 107 625 79 384 97 827 98 574 104 431 105 651
3. granty a transfery 2 175 344 17 635 17 734 17 756 17 779 17 788
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 15 885 15 978 15 978 15 978 15 978
Výdavky spolu 16 247 201 2 019 737 2 030 554 2 064 130 2 100 514 2 138 464
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 1 920 020 1 929 428 1 939 285 1 973 959 1 999 261
kapitálové výdavky 1 894 314 99 717 101 126 124 845 126 555 139 203
Schodok/Prebytok -1 970 395 -984 781 -929 997 - 1 247 366 -1 026 633 -660 754
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2016
29.02.16
Príjmy spolu 14 276 806 1 560 877
v tom:
1. daňové 10 993 837 1 432 783
z toho:
daň z príjmov FO 17 979 -73 438
daň z príjmov PO 2 825 628 312 070

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

166 803 52 116
DPH 5 647 430 753 983
spotrebné dane 2 160 333 325 697
2. nedaňové 1 107 625 110 264
3. granty a transfery 2 175 344 17 830
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 143 158 15 978
Výdavky spolu 16 247 201 2 394 947
v tom:
bežné výdavky 14 352 887 2 252 205
kapitálové výdavky 1 894 314 142 742
Schodok/Prebytok -1 970 395 -834 070
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2016
  5. Február 2016

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.