Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Január 2022

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2022 31.01.2022 28.01.2022 27.01.2022 26.01.2022 25.01.2022 24.01.2022 21.01.2022 20.01.2022 19.01.2022 18.01.2022 17.01.2022 14.01.2022 13.01.2022 12.01.2022 11.01.2022 10.01.2022 07.01.2022 05.01.2022 04.01.2022 03.01.2022
Príjmy spolu 19 974 242 1 319 499 1 223 214 1 102 150 1 038 911 496 302 -8 703 -118 063 106 342 494 194 444 410 411 215 364 128 351 103 308 188 266 034 210 892 160 545 105 170 73 724 54 280
v tom:                                          
1. daňové 14 348 197 1 249 631 1 156 650 1 039 926 980 664 439 790 -63 529 -165 611 59 384 452 925 406 583 376 901 332 405 325 387 284 731 244 469 190 115 140 335 86 043 55 689 36 952
v tom:                                          
daň z príjmov PO 3 166 684 175 872 133 436 104 207 88 255 74 047 58 071 52 042 40 741 37 149 30 363 28 096 25 843 23 887 21 645 20 010 17 056 15 414 13 604 11 792 9 940
daň z príjmov FO 3 463 192 341 826 331 085 325 439 321 731 318 059 311 865 308 628 304 425 300 167 296 439 286 410 264 095 227 398 204 887 176 843 134 623 81 875 36 537 18 525 6 181
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 442 312 -397 623 -397 623 -397 623 -397 623 -397 623 -397 623 -397 623 -397 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
daň z príjmov vyberaná zrážkou 290 450 80 981 80 438 32 917 32 471 32 174 31 937 31 069 30 543 29 973 29 672 27 664 22 930 18 578 12 926 11 300 8 688 7 932 6 638 5 867 5 148
DPH 8 129 729 793 604 774 008 749 784 714 505 266 911 -113 467 -200 454 44 905 54 016 21 298 9 685 -3 193 34 344 28 226 23 525 17 688 26 419 22 060 18 002 14 776
spotrebné dane 2 480 984 201 867 199 100 195 126 195 013 123 255 26 413 23 580 20 275 16 541 14 706 12 736 11 321 10 569 10 119 9 458 9 339 6 600 5 856 448 122
daň z motorových vozidiel 138 369 35 914 25 792 20 737 17 494 14 639 11 970 10 040 9 043 8 008 7 044 5 961 5 099 4 429 3 809 3 150 2 547 1 929 1 331 1 043 781
daň z poistenia 80 990 14 076 7 340 6 271 5 764 5 303 4 286 4 097 4 077 4 077 4 074 3 369 3 333 3 211 151 148 146 145 1 1 1
ostatné daňové príjmy 40 111 3 113 3 074 3 068 3 053 3 025 3 019 3 012 2 999 2 995 2 987 2 980 2 977 2 971 2 967 34 28 20 16 12 3
2. nedaňové 1 134 818 66 988 63 691 61 218 58 200 56 465 54 783 47 505 46 958 41 268 37 827 34 314 31 723 25 716 23 458 21 565 20 777 20 210 19 127 18 036 17 328
z toho:                                          
dividendy 383 955 31 27 27 15 15 15 14 13 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
administratívne poplatky a platby 364 108 34 764 34 233 33 960 33 833 32 801 32 492 32 238 31 940 30 483 27 310 26 200 24 518 21 188 20 815 19 379 18 953 18 603 17 784 17 536 16 997
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 236 140 16 133 16 062 16 062 16 042 15 665 14 708 8 100 8 096 4 514 4 497 2 350 1 932 1 860 223 223 172 166 132 124 124
3. granty a transfery 4 491 227 2 880 2 873 1 006 47 47 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho:                                          
prostriedky z rozpočtu EU 3 148 001 2 877 2 870 1 003 45 45 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 1 301 972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 25 447 760 1 196 127 986 736 969 741 918 001 853 645 827 597 786 747 770 624 650 522 632 110 622 959 608 249 472 475 424 500 409 246 402 457 394 684 313 666 166 722 121 025
v tom:                                          
1. bežné výdavky 21 333 955 1 182 213 973 615 957 655 907 522 844 267 818 726 779 393 764 757 644 681 626 776 619 029 606 321 470 847 423 492 408 266 401 558 393 785 312 782 166 722 121 025
z toho:                                          
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 632 891 213 168 178 170 206 204 168 164 161 160 177 185 167 188 186 173 173 172 172 175
poistné a príspevok do poisťovní 930 989 437 438 437 435 435 435 434 429 429 429 429 429 344 344 344 344 343 343 343 343
tovary a služby 4 609 816 62 561 56 468 51 299 47 219 44 037 38 365 36 395 32 292 29 836 27 575 18 529 15 752 19 176 17 264 16 532 14 866 13 943 13 249 11 867 11 384
transfery 13 159 988 1 118 988 916 527 905 727 859 683 799 575 779 709 742 396 731 872 614 255 598 612 599 895 589 955 451 160 405 695 391 203 386 175 379 327 299 018 154 340 109 124
2. kapitálové výdavky 4 113 805 13 914 13 121 12 085 10 480 9 378 8 871 7 354 5 867 5 842 5 334 3 930 1 928 1 628 1 008 981 899 899 884 0 0
z toho:                                          
obstarávanie kapitálových aktív 2 258 374 3 011 2 582 2 564 2 475 2 447 2 417 2 395 1 307 1 296 1 296 1 063 999 999 879 852 770 770 755 0 0
kapitálové transfery 1 855 431 10 903 10 539 9 522 8 004 6 931 6 454 4 959 4 560 4 545 4 038 2 867 929 629 129 129 129 129 129 0 0
Hotovostné saldo ŠR -5 473 518 123 372 236 478 132 410 120 910 -357 343 -836 300 -904 810 -664 282 -156 328 -187 700 -211 744 -244 121 -121 371 -116 312 -143 212 -191 565 -234 139 -208 496 -92 997 -66 745

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2022
  5. Január 2022

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.