Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Október 2023

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:

Ukazovateľ Rozpočet 2023 31.10.2023 30.10.2023 27.10.2023 26.10.2023 25.10.2023 24.10.2023 23.10.2023 20.10.2023 19.10.2023 18.10.2023 17.10.2023 16.10.2023 13.10.2023 12.10.2023 11.10.2023 10.10.2023 09.10.2023 06.10.2023 05.10.2023 04.10.2023 03.10.2023 02.10.2023
Príjmy spolu 26 699 184 17 770 569 17 637 601 17 521 796 17 465 635 16 882 629 16 643 823 16 376 245 16 258 415 16 676 280 16 655 332 16 607 352 16 579 765 16 522 928 16 465 361 16 386 152 16 300 987 16 221 703 16 198 802 16 159 475 16 091 460 16 063 887 15 929 570
v tom:                                              
1. daňové 16 795 409 14 137 834 14 046 228 13 962 981 13 908 640 13 326 534 13 097 295 12 841 190 12 752 537 13 187 612 13 172 487 13 141 588 13 115 950 13 066 448 13 012 595 12 934 036 12 850 255 12 790 384 12 768 523 12 730 990 12 698 301 12 673 624 12 570 923
v tom:                                              
daň z príjmov PO 3 655 697 3 375 207 3 316 760 3 270 694 3 247 538 3 220 902 3 202 187 3 188 726 3 182 718 3 178 449 3 175 541 3 172 737 3 170 111 3 167 822 3 158 980 3 156 024 3 153 315 3 151 257 3 148 575 3 146 646 3 143 865 3 140 303 3 058 947
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 3 655 697 3 701 005 3 642 558 3 596 492 3 573 336 3 546 700 3 527 985 3 514 524 3 508 516 3 504 247 3 501 339 3 498 535 3 495 909 3 493 620 3 484 778 3 481 822 3 479 113 3 477 055 3 474 373 3 472 444 3 469 663 3 466 101 3 384 745
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. 0 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798 -325 798
daň z príjmov FO 3 701 642 2 789 830 2 782 718 2 778 228 2 774 988 2 771 205 2 767 774 2 765 070 2 761 869 2 758 623 2 755 910 2 752 440 2 745 958 2 727 167 2 691 476 2 665 526 2 633 786 2 590 157 2 555 520 2 529 351 2 515 856 2 506 300 2 496 927
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 764 358 -2 927 282 -2 927 282 -2 927 282 -2 927 282 -2 927 282 -2 927 282 -2 927 282 -2 927 282 -2 629 482 -2 629 482 -2 629 482 -2 629 482 -2 629 482 -2 629 482 -2 629 482 -2 629 482 -2 629 482 -2 629 482 -2 629 482 -2 629 482 -2 629 482 -2 629 482
daň z príjmov vyberaná zrážkou 368 670 348 596 348 290 348 022 347 787 347 531 346 868 346 560 346 148 345 934 345 704 345 346 342 991 338 873 333 655 328 964 326 807 325 602 324 802 323 743 322 782 322 259 321 129
DPH 10 009 813 7 751 565 7 737 871 7 707 569 7 686 121 7 196 358 7 030 166 6 892 914 6 814 411 6 959 882 6 953 341 6 930 800 6 918 071 6 894 076 6 893 154 6 851 909 6 806 517 6 794 921 6 811 754 6 803 218 6 788 202 6 779 491 6 769 462
spotrebné dane 2 543 318 2 126 373 2 126 351 2 125 657 2 125 073 2 065 302 2 028 716 1 927 007 1 926 892 1 926 800 1 924 292 1 922 752 1 921 506 1 921 414 1 921 429 1 921 380 1 920 996 1 919 897 1 919 727 1 919 655 1 919 647 1 917 501 1 917 468
daň z motorových vozidiel 132 700 123 221 122 546 122 045 121 708 121 145 120 724 120 434 120 282 120 163 119 963 119 831 119 702 119 511 119 347 119 107 118 755 118 500 118 254 118 034 117 882 117 707 116 937
daň z poistenia 85 752 97 015 85 675 84 766 79 431 78 995 78 642 78 341 78 106 77 916 77 889 77 889 77 830 77 812 77 812 74 391 73 347 73 346 73 197 73 652 73 434 73 434 73 430
ostatné daňové príjmy 62 175 453 311 453 300 453 282 453 275 452 379 449 499 449 420 449 392 449 328 449 328 449 275 449 262 449 257 446 224 446 217 446 214 446 186 446 178 446 172 446 115 446 110 446 106
2. nedaňové 2 129 738 1 381 091 1 340 463 1 339 245 1 337 622 1 337 084 1 327 518 1 316 742 1 307 358 1 302 459 1 296 796 1 293 728 1 292 012 1 290 894 1 287 180 1 286 530 1 285 148 1 283 174 1 282 256 1 281 481 1 248 897 1 248 032 1 246 928
z toho:                                              
dividendy 388 994 421 800 384 709 384 709 384 709 384 709 384 709 384 709 384 709 384 709 384 709 384 709 384 709 384 709 384 709 384 709 384 709 384 709 384 709 384 709 384 709 384 709 384 709
administratívne poplatky a platby 354 133 311 139 310 774 310 283 309 144 308 807 308 353 307 872 307 158 305 232 300 889 299 895 299 394 298 593 295 730 295 373 294 627 293 275 292 557 292 085 290 669 289 878 289 128
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 253 478 257 217 257 217 257 217 256 836 256 743 248 061 238 325 238 177 238 159 237 586 237 521 237 483 237 483 237 467 237 467 237 467 237 467 237 467 237 467 237 453 237 453 237 453
3. granty a transfery 7 774 037 2 251 643 2 250 911 2 219 570 2 219 373 2 219 011 2 219 011 2 218 313 2 198 520 2 186 208 2 186 049 2 172 037 2 171 803 2 165 586 2 165 586 2 165 586 2 165 584 2 148 145 2 148 023 2 147 004 2 144 261 2 142 231 2 111 719
z toho:                                              
prostriedky z rozpočtu EU 5 717 554 1 984 593 1 983 860 1 952 519 1 952 322 1 951 960 1 951 960 1 951 262 1 931 469 1 919 158 1 918 999 1 904 986 1 904 755 1 898 537 1 898 537 1 898 537 1 898 537 1 881 098 1 880 975 1 879 956 1 877 214 1 875 184 1 844 672
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 2 011 251 266 994 266 994 266 994 266 994 266 994 266 994 266 994 266 994 266 994 266 994 266 994 266 994 266 994 266 994 266 994 266 994 266 994 266 994 266 994 266 994 266 994 266 994
Výdavky spolu 35 040 556 22 961 521 22 593 704 22 531 053 22 474 482 22 428 488 22 041 423 21 958 087 21 902 205 21 690 820 21 593 132 21 511 493 21 411 776 21 341 338 21 098 683 20 985 661 20 925 525 20 764 178 20 598 183 20 486 104 20 405 198 20 276 972 20 213 912
v tom:                                              
1. bežné výdavky 29 094 461 20 075 658 19 720 643 19 669 939 19 642 636 19 598 379 19 228 162 19 156 074 19 117 446 18 923 845 18 907 318 18 886 154 18 831 963 18 784 298 18 567 232 18 517 670 18 476 416 18 331 862 18 183 745 18 099 544 18 040 267 17 939 787 17 893 159
z toho:                                              
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 949 365 2 131 432 2 131 524 2 131 345 2 131 925 2 130 842 2 130 917 2 130 886 2 130 892 2 127 479 2 127 370 2 127 402 2 127 572 2 127 301 2 125 513 2 099 163 2 095 863 2 012 568 1 923 266 1 898 003 1 887 911 1 883 484 1 880 951
poistné a príspevok do poisťovní 1 040 508 774 932 774 075 774 099 774 319 773 952 773 975 773 973 773 979 772 109 772 023 771 994 772 044 771 986 770 998 765 202 763 667 730 128 698 377 689 129 685 569 684 297 683 143
tovary a služby 9 407 562 1 740 722 1 734 647 1 706 341 1 694 238 1 690 048 1 672 708 1 668 813 1 656 527 1 657 463 1 651 954 1 648 977 1 642 775 1 636 073 1 628 060 1 615 895 1 606 795 1 594 248 1 550 062 1 540 922 1 520 210 1 517 023 1 514 103
transfery 15 696 756 15 428 429 15 080 253 15 058 012 15 042 012 15 003 393 14 650 418 14 582 258 14 555 904 14 366 651 14 355 828 14 337 637 14 289 429 14 248 795 14 042 518 14 037 267 14 009 947 13 994 775 14 011 896 13 971 347 13 946 433 13 854 840 13 814 819
2. kapitálové výdavky 5 946 095 2 885 863 2 873 061 2 861 114 2 831 845 2 830 109 2 813 261 2 802 013 2 784 759 2 766 975 2 685 814 2 625 340 2 579 813 2 557 040 2 531 451 2 467 991 2 449 109 2 432 315 2 414 439 2 386 560 2 364 931 2 337 185 2 320 753
z toho:                                              
obstarávanie kapitálových aktív 2 451 521 908 746 901 607 899 624 883 240 882 677 880 094 875 433 863 481 861 569 854 339 846 675 840 087 835 935 831 827 825 572 819 872 813 741 801 375 796 484 797 041 789 308 784 534
kapitálové transfery 3 494 574 1 977 118 1 971 454 1 961 490 1 948 606 1 947 432 1 933 166 1 926 580 1 921 279 1 905 406 1 831 475 1 778 665 1 739 727 1 721 106 1 699 624 1 642 419 1 629 237 1 618 574 1 613 064 1 590 076 1 567 890 1 547 877 1 536 218
Hotovostné saldo ŠR -8 341 372 -5 190 953 -4 956 103 -5 009 257 -5 008 847 -5 545 859 -5 397 599 -5 581 842 -5 643 791 -5 014 541 -4 937 800 -4 904 141 -4 832 011 -4 818 411 -4 633 321 -4 599 509 -4 624 538 -4 542 475 -4 399 382 -4 326 629 -4 313 738 -4 213 084 -4 284 342

* Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.“

** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2023
  5. Október 2023

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.