Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Júl 2006

aktualizované dňa: 01. 08. 2006

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac január - júl      2006 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006

03.07.

04.07. 

06.07. 

07.07. 

10.07. 

11.07. 

 
Príjmy spolu

272 717,0

138 974,5

139 483,5

140 196,1

140 826,1

141 482,9

142 097,9

v tom:
1. daňové

215 657,0

 114 219,7

 114 575,6

 114 821,2

115 374,5

 116 003,1

 116 597,1

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 -305,8

-151,5

 84,3

 585,2

 1 101,5

 1 535,9

daň z príjmov PO

36 181,0

 28 452,4

28 527,7

 28 583,3

 28 580,8

 28 590,8

 28 604,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 2 518,4

2 522,0

2 528,0

 2 531,5

 2 546,9

 2 562,6

DPH

119 997,0

 58 653,7

 58 769,1

58 713,1

 58 762,3

 58 836,7

 58 964,6

spotrebné dane

51 914,0

 24 399,8

24 406,5

24 409,5

 24 411,0

 24 422,9

 24 423,7

2. nedaňové

14 966,4

 11 335,7

 11 356,4

11 750,5

 11 756,5

 11 784,0

 11 802,9

3. granty a transfery

42 093,6

 13 419,1

13 551,5

13 624,4

 13 695,1

 13 695,8

 13 697,9

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 8 771,9

8 889,8

8 962,0

9 032,8

 9 032,8

 9 032,8

Výdavky spolu

330 185,1

153 885,9

 155 433,5

156 785,6

 159 001,5

160 646,1

161 490,9

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 139 426,0

140 576,6

141 828,7

143 960,5

 145 546,2

 146 331,2

kapitálové výdavky

46 776,0

 14 459,9

14 856,9

14 956,9

15 041,0

 16 099,9

15 159,7

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -14 911,4

 -15 950,0

-16 589,5

-18 175,4

 -19 163,2

 -19 393,0

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006

12.07.

13.07. 

14.07. 

17.07. 

18.07. 

19.07. 

 
Príjmy spolu

272 717,0

143 591,7

144 582,3

145 012,2

145 145,4

145 643,9

146 045,4 

v tom:
1. daňové

215 657,0

 117 974,1

 118 523,3

 118 895,7

118 894,2

119 369,8

119 542,1

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 1 816,2

 2 048,3

 2 264,2

 2 533,5

 2 629,9

 2 635,4

daň z príjmov PO

36 181,0

 28 613,1

 28 619,5

 28 631,1

 28 627,4

 28 651,7

 28 652,0

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 2 569,7

 2 610,0

 2 647,6

 2 770,6

 2 892,8

 2 894,0

DPH

119 997,0

60 044,3 

 60 094,3

 60 199,1

 59 760,2

 59 977,5

 60 132,4

spotrebné dane

51 914,0

 24 424,2

 24 644,0

 24 646,7

 24 648,9

 24 662,7

 24 669,0

2. nedaňové

14 966,4

 11 916,7

 12 264,4

 12 280,5

 12 306,7

 12 328,9

 12 370,1

3. granty a transfery

42 093,6

 13 700,9

 13 794,6

 13 836,0

 13 944,5

 13 945,2

 14 133,2

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 9 034,4

 9 127,1

9 132,7 

 9 240,6

 9 240,6

9 427,1 

Výdavky spolu

330 185,1

 162 269,8

163 521,2

 164 941,6

167 612,9

 168 080,6

 168 436,0

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 146 994,4

148 164,3

 149 402,8

 151 872,5

152 076,6

 152 348,2

kapitálové výdavky

46 776,0

 15 275,4

 15 356,9

 15 538,8

15 740,4

 16 004,0

 16 087,8

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -18 678,1

-18 938,9

 -19 929,4

 -22 467,5

-22 436,7

 -22 390,6

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2006

20.07.

21.07. 

24.07. 

25.07. 

26.07. 

27.07. 

 
Príjmy spolu

272 717,0

143 135,1

143 846,7

142 745,8

149 498,7

159 788,8

160 610,3

v tom:
1. daňové

215 657,0

 116 594,0

 117 188,4

 116 002,1

122 714,8

 132 932,7

 133 660,2

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 -487,3

 -419,9

 -360,8

 -321,9

 -270,8

 -248,6

daň z príjmov PO

36 181,0

 28 658,0

 28 705,1

 28 774,4

 28 861,8

 29 090,1

 29 219,6

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 2 895,0

 2 897,9

 2 898,6

 2 899,7

 2 904,5

 2 905,8

DPH

119 997,0

 60 297,3

60 764,5

59 158,0

 64 701,7

 71 898,7

72 466,3

spotrebné dane

51 914,0

 24 671,3

 24 680,5

 24 969,9

 26 010,5

 28 744,8

28 749,5

2. nedaňové

14 966,4

 12 394,7

 12 431,6

 12 498,2

 12 535,2

 12 604,8

 12 628,8

3. granty a transfery

42 093,6

 14 146,4

 14 226,7

 14 245,5

 14 248,7

 14 251,3

 14 321,3

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 9 439,8

 9 518,9

 9 518,9

 9 518,9

 9 518,9

 9 588,8

Výdavky spolu

330 185,1

168 912,9

169 124,6

169 423,7

169 631,1

169 937,3

170 383,5

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 152 750,8

 152 905,9

 153 011,2

 153 190,2

153 334,6

 153 570,8

kapitálové výdavky

46 776,0

 16 162,1

 16 218,7

 16 412,5

 16 440,9

 16 602,7

 16 812,7

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -25 777,8

 -25 277,9

 -26 677,9

-20 132,4 

 -10 148,5

 -9 773,1

Rozpočet 2006
Ukazovateľ

28.07.

31.07. 

 
Príjmy spolu

272 717,0

165 426,3

166 453,1

v tom:
1. daňové

215 657,0

 134 459,6

 135 460,3

z toho:
daň z príjmov FO

2 493,0

 -211,1

 -146,9

daň z príjmov PO

36 181,0

 29 593,7

 30 540,7

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

4 470,0

 2 910,6

 2 912,1

DPH

119 997,0

 72 844,1

 72 829,0

spotrebné dane

51 914,0

 28 753,9

 28 755,8

2. nedaňové

14 966,4

 12 645,3

 12 670,7

3. granty a transfery

42 093,6

 18 321,4

 18 322,1

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

27 880,3

 9 588,8

 9 588,8

Výdavky spolu

330 185,1

170 662,3

171 697,4

v tom:
bežné výdavky

283 409,1

 153 754,9

 154 624,1

kapitálové výdavky

46 776,0

 16 907,4

 17 073,3

Schodok/Prebytok

-57 468,1

 -5 236,0

 -5 244,3

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2006
  5. Júl 2006

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.