Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Procedúra makroekonomických nerovnováh

Procedúra makroekonomických nerovnováh - Macroeconomic Imbalances Procedure (MIP) sa uplatňuje súbežne s Paktom stability a rastu s cieľom identifikovať a napraviť makroekonomické nerovnováhy členských štátov EÚ a sledovať vývoj konkurencieschopnosti. Táto procedúra patrí k systémovým proti-krízovým opatreniam s cieľom sledovať vybrané indikátory v členských štátoch a predísť tak výskytu neudržateľných makroekonomických trendov, ktoré prispeli k vzniku krízy v EÚ a eurozóne. Procedúra MIP bola vytvorená prijatím legislatívneho balíka six-pack.

Viac informácií o MIP

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Hospodárske riadenie
  4. Procedúra makroekonomických nerovnováh

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.