Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Príjmy z rozpočtu EÚ

Pod príjmami z rozpočtu EÚ si väčšina automaticky predstaví eurofondy. Eurofondy (príjmy zo štrukturálnych fondov EÚ) ale predstavujú iba časť prostriedkov, okrem nich rozpočet EÚ disponuje viacerými ďalšími programami napr. v oblasti vedy a výskumu, poľnohospodárstva, zahraničnej politiky.

Samotná výška príjmov z rozpočtu EÚ nehovorí veľa o porovnaní s inými členskými štátmi, resp. či z daného programu / politiky EÚ daný štát profituje viac, ako do tohto programu prispieva.

Pre účely porovnania sa používajú tzv. koeficienty návratnosti, ktoré predstavujú podiel príjmov z daného programu / politiky EÚ a príspevkov do rozpočtu EÚ určeným na daný program. Inými slovami tieto koeficienty predstavujú koľko eur dostane daný štát naspäť z každého eura, ktorým prispeje na konkrétnu politiku / program EÚ.

Pri hodnote koeficientu < 1 daný štát viac prispieva na konkrétnu politiku / program EÚ, ako dostane naspäť. Pri hodnote koeficientu > 1 naopak daný štát viac dostane z konkrétnej politiky / programu EÚ ,ako naň prispeje.

Koeficient návratnosti ale vyjadruje iba rozpočtový vzťah medzi daným štátom a EÚ, nie sú v ňom zahrnuté všetky benefity z členstva v EÚ, resp. náklady spojené s členstvom v EÚ. Taktiež neplatí, že v priemere sa hodnota koeficientov všetkých štátov rovná 1, nezanedbateľná časť rozpočtu EÚ je určená aj pre štáty mimo EÚ (napr. predvstupová a rozvojová pomoc), pričom tieto neprispievajú do európskeho rozpočtu.

V priloženom súbore pod článkom poskytujeme prehľad koeficientov návratnosti pre vybrané (najvýznamnejšie) programy a politiky EÚ, ako aj súhrnné dáta za všetky programy EÚ za roky 2000 až 2019.

Pre lepšie porovnanie ponúkame ich grafické znázornenie.

 

Koeficienty návratnosti 2000-2020

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Rozpočet Európskej únie
  4. Príjmy z rozpočtu EÚ

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.