Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Rozpočtový výbor Rady EÚ (Budget Committee of the Council)

Rozpočtový výbor Rady EÚ sa zaoberá záležitosťami týkajúcimi sa rozpočtu EÚ (stanovenie rozpočtových cieľov a stropov do budúcnosti, rokovanie k návrhu jednoročného rozpočtu EÚ na nadchádzajúci rok, priebežné hodnotenie a zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka, spätné vyhodnocovanie európskeho rozpočtu).

Členmi rozpočtového výboru sú zástupcovia z každého členského štátu EÚ, zástupcovia EK a v prípade potreby sa ho zúčastňujú aj členovia ostatných orgánov a inštitúcií EÚ. Slovenskú republiku na jeho zasadnutiach zastupujú pracovníci Ministerstva financií SR.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Európske záležitosti
  3. Rozpočet Európskej únie
  4. Rozpočtový výbor Rady EÚ (Budget Committee of the Council)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.