Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Informácia k dotáciám poskytovaným ministerstvom financií v roku 2013

Zákonom o štátnom rozpočte č. 438/2012 na rok 2013 neboli schválené finančné prostriedky na poskytovanie dotácií na individuálne potreby obcí z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a dotácie z príjmov z odvodu poskytované podľa § 1 a § 2 Výnosu MFSR číslo 26825/2005-441.  Na rok 2013 nie sú rozpočtované finančné prostriedky ani na dotácie na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.

 

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Dotácie
  3. Archív
  4. Dotácie v roku 2013
  5. Informácia k dotáciám poskytovaným ministerstvom financií v roku 2013

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.