Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Január 2012

 

aktualizované dňa: 01. 02. 2012

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
02.01.12 03.01.12 04.01.12 05.01.12 09.01.12
Príjmy spolu 13 624 720 46 440 66 607 77 175 94 428 100 460
v tom:
1. daňové 9 227 958 46 241 66 158 76 015 92 828 97 948
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 5 024 8 975 15 146 26 854 50 992
daň z príjmov PO 1 863 529 25 061 35 181 35 683 36 283 36 936

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 96 494 595 910 1 226
DPH 4 805 336 9 548 14 432 17 079 21 220 1 205
spotrebné dane 2 061 944 16 63 182 199 214
2. nedaňové 795 919 196 441 996 1 394 2 304
3. granty a transfery 3 600 843 3 8 164 206 208
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 17 299 980 282 316 353 647 442 879 455 288 481 579
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 282 316 353 646 442 869 455 278 481 569
kapitálové výdavky 2 442 425 0 1 10 10 10
Schodok/Prebytok -3 675 260 -235 876 -287 040 -365 704 -360 860 -381 119
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
10.01.12 11.01.12 12.01.12 13.01.12 16.01.12
Príjmy spolu 13 624 720 140 215 164 728 190 287 208 429 259 782
v tom:
1. daňové 9 227 958 132 208 154 977 179 176 195 180 238 616
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 71 744 87 435 100 388 115 787 131 180
daň z príjmov PO 1 863 529 37 460 38 058 38 558 39 029 39 539

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 2 912 4 904 8 086 16 666 29 853
DPH 4 805 336 11 379 15 433 20 638 12 160 26 360
spotrebné dane 2 061 944 1 335 1 767 1 774 1 774 1 912
2. nedaňové 795 919 7 731 9 473 10 822 12 948 20 856
3. granty a transfery 3 600 843 276 278 289 301 310
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 17 299 980 482 779 484 676 498 631 578 614 668 793
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 482 729 484 626 498 581 577 771 667 823
kapitálové výdavky 2 442 425 50 50 50 843 970
Schodok/Prebytok -3 675 260 -342 564 -319 948 -308 344 -370 185 -409 011
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
17.01.12 18.01.12 19.01.12 20.01.12 23.01.12
Príjmy spolu 13 624 720 282 818 334 732 348 237 -53 554 -5 128
v tom:
1. daňové 9 227 958 260 011 310 319 321 930 -81 401 -34 247
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 138 273 141 659 144 089 -44 689 -40 833
daň z príjmov PO 1 863 529 40 302 41 185 42 242 43 171 45 046

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 32 471 32 786 32 978 33 035 33 212
DPH 4 805 336 37 171 82 779 90 654 -124 949 -84 309
spotrebné dane 2 061 944 2 018 2 132 2 180 2 236 2 842
2. nedaňové 795 919 22 474 24 073 25 693 27 227 28 491
3. granty a transfery 3 600 843 333 340 614 620 628
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 0 0 28 28 28
Výdavky spolu 17 299 980 684 156 688 045 693 136 702 557 708 408
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 683 162 687 045 692 136 701 548 707 398
kapitálové výdavky 2 442 425 994 1 000 1 000 1 009 1 010
Schodok/Prebytok -3 675 260 -401 338 -353 313 -344 899 -756 111 -713 536
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
24.01.12 25.01.12 26.01.12 27.01.12 30.01.12
Príjmy spolu 13 624 720 99 158 353 623 894 652 925 206 957 502
v tom:
1. daňové 9 227 958 65 131 318 386 857 664 888 854 916 548
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 -37 394 -36 907 -33 554 -32 183 -28 519
daň z príjmov PO 1 863 529 47 126 51 764 65 067 71 175 83 955

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 33 255 33 495 33 561 33 595 33 636
DPH 4 805 336 -53 217 357 616 620 637 729 650 692
spotrebné dane 2 061 944 12 289 42 764 165 994 166 559 166 720
2. nedaňové 795 919 33 371 34 505 35 724 37 085 39 644
3. granty a transfery 3 600 843 656 732 1 264 1 267 1 310
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 28 28 28 28 28
Výdavky spolu 17 299 980 711 966 720 734 724 727 730 442 733 626
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 710 885 719 577 723 528 729 144 732 257
kapitálové výdavky 2 442 425 1 081 11 157 1 199 1 298 1 369
Schodok/Prebytok -3 675 260 -612 808 -367 111 169 925 194 764 223 876
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
31.01.12
Príjmy spolu 13 624 720 1 019 896
v tom:
1. daňové 9 227 958 977 194
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 -22 216
daň z príjmov PO 1 863 529 122 461

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 33 879
DPH 4 805 336 666 333
spotrebné dane 2 061 944 166 669
2. nedaňové 795 919 41 370
3. granty a transfery 3 600 843 1 332
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 28
Výdavky spolu 17 299 980 921 961
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 915 606
kapitálové výdavky 2 442 425 6 355
Schodok/Prebytok -3 675 260 97 935
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2012
  5. Január 2012

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.