Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

November 2012

aktualizované dňa: 09. 01. 2013

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
02.11.12 05.11.12 06.11.12 07.11.12 08.11.12
Príjmy spolu 13 624 720 9 553 102 9 589 152 9 620 082 9 638 968 9 683 029
v tom:
1. daňové 9 227 958 7 057 494 7 091 818 7 115 808 7 131 557 7 173 480
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 127 306 131 533 139 442 149 231 167 688
daň z príjmov PO 1 863 529 1 501 698 1 502 734 1 503 383 1 504 234 1 504 852

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 139 806 140 050 140 118 140 730 141 518
DPH 4 805 336 3 613 612 3 641 987 3 657 297 3 661 496 3 683 542
spotrebné dane 2 061 944 1 630 547 1 630 983 1 631 032 1 631 327 1 631 339
2. nedaňové 795 919 594 729 595 087 595 688 597 176 587 857
3. granty a transfery 3 600 843 1 900 879 1 902 247 1 908 586 1 910 235 1 921 692
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 1 520 703 1 521 799 1 528 067 1 529 688 1 541 033
Výdavky spolu 17 299 980 12 299 706 12 327 527 12 367 853 12 400 990 12 507 775
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 10 939 822 10 965 411 10 990 194 11 020 495 11 114 598
kapitálové výdavky 2 442 425 1 359 884 1 362 116 1 377 659 1 380 495 1 393 177
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 746 604 -2 738 375 -2 747 771 -2 762 022 -2 824 746
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
09.11.12 12.11.12 13.11.12 14.11.12 15.11.12
Príjmy spolu 13 624 720

9 755 226

9 779 974 9 823 287 9 846 338 9 881 865
v tom:
1. daňové 9 227 958 7 198 492 7 222 191 7 257 756 7 279 369 7 305 669
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 190312 206 320 221 678 235 526 243 080
daň z príjmov PO 1 863 529 1 505 236 1 505 774 1 506 435 1 507 132 1 507 865

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 141 8720 142 256 143 393 146 194 148 325
DPH 4 805 336 3 685 225 3 691 491 3 706 865 3 711 054 3 726 867
spotrebné dane 2 061 944 1 631 353 1 631 802 1 631 879 1 631 944 1 632 022
2. nedaňové 795 919 589 320 590 326 595 638 596 523 605 344
3. granty a transfery 3 600 843 1 987 414 1 967 457 1 969 893 1 970 446 1 970 852
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 1 586 575 1 586 575 1 589 009 1 589 529 1 589 901
Výdavky spolu 17 299 980 12 585 375 12 609 728 12 635 053 12 706 819 12 786 539
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 11 191 140 11 206 221 11 217 967 11 274 510 11 339 904
kapitálové výdavky 2 442 425 1 394 235 1 403 507 1 417 086 1 432 309 1 446 635
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 830 149 -2 829 754 -2 811 766 -2 860 481 -2 904 674
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
16.11.12 19.11.12 20.11.12 21.11.12 22.11.12
Príjmy spolu 13 624 720 9 883 955 9 897 702 9 843 402 9 850 972 9 882 369
v tom:
1. daňové 9 227 958 7 296 745 7 309 576 7 254 232 7 258 801 7 277 405
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 250 207 253 868 125 247 127 863 129 317
daň z príjmov PO 1 863 529 1 507 433 1 508 100 1 509 328 1 510 894 1 513 122

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 153 926 154 027 154 105 154 154 154 432
DPH 4 805 336 3 705 570 3 713 919 3 785 721 3 785 398 3 799 750
spotrebné dane 2 061 944 1 632 094 1 632 143 1 632 304 1 632 961 1 633 249
2. nedaňové 795 919 607 500 608 358 609 357 612 317 615 771
3. granty a transfery 3 600 843 1 979 710 1 979 768 1 979 813 1 979 854 1 989 193
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 1 598 673 1 598 673 1 598 673 1 598 673 1 607 960
Výdavky spolu 17 299 980 12 874 371 12 887 563 12 907 628 12 933 717 12 950 077
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 11 413 623 11 422 318 11 431 333 11 443 228 11 452 870
kapitálové výdavky 2 442 425 1 460 748 1 465 245 1 476 295 1 490 489 1 497 207
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 990 416 -2 989 861 -3 064 226 -3 082 745 -3 067 708
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
23.11.12 26.11.12 27.11.12 28.11.12 29.11.12
Príjmy spolu 13 624 720 9 586 520 9 847 339 10 273 817 10 309 689 10 357 039
v tom:
1. daňové 9 227 958 6 978 499 7 231 707 7 657 090 7 686 364 7 707 312
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 132 221 133 768 136 526 138 174 140 556
daň z príjmov PO 1 863 529 1 515 533 1 519 880 1 529 009 1 536 590 1 553 266

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 154 547 154 648 154 664 154 595 154 617
DPH 4 805 336 3 486 816 3 702 462 3 964 598 3 984 652 3 986 468
spotrebné dane 2 061 944 1 641 842 1 673 404 1 824 746 1 824 802 1 824 850
2. nedaňové 795 919 617 367 618 587 619 569 624 927 639 198
3. granty a transfery 3 600 843 1 990 654 1 997 045 1 997 158 1 998 398 2 010 529
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 1 609 240 1 615 555 1 615 573 1 616 787 1 628 878
Výdavky spolu 17 299 980 12 980 309 12 996 058 13 007 927 13 086 376 13 099 896
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 11 464 875 11 473 458 11 476 597 11 543 429 11 550 561
kapitálové výdavky 2 442 425 1 515 434 1 522 600 1 531 330 1 542 947 1 549 335
Schodok/Prebytok -3 675 260 -3 393 789 -3 148 719 -2 734 110 -2 776 687 -2 742 857
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2012
30.11.12
Príjmy spolu 13 624 720 10 417 552
v tom:
1. daňové 9 227 958 7 765 683
z toho:
daň z príjmov FO 226 820 144 231
daň z príjmov PO 1 863 529 1 590 682

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

167 247 154 691
DPH 4 805 336 4 003 570
spotrebné dane 2 061 944 1 824 946
2. nedaňové 795 919 641 298
3. granty a transfery 3 600 843 2 010 571
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 082 986 1 628 878
Výdavky spolu 17 299 980 13 161 050
v tom:
bežné výdavky 14 857 555 11 604 649
kapitálové výdavky 2 442 425 1 556 401
Schodok/Prebytok -3 675 260 -2 743 498
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2012
  5. November 2012

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.