Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

September 2018

aktualizované dňa: 1. 10. 2018

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
03.09.2018 04.09.2018 05.09.2018 06.09.2018 07.09.2018
Príjmy spolu 13 982 810 9 013 286 9 029 801 9 048 105 9 072 212 9 126 461
v tom:            
1. daňové 11 361 518 7 669 375 7 684 492 7 702 056 7 725 537 7 775 444
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 -79 211 -73 025 -63 382 -50 260 -19 300
daň z príjmov PO 2 472 622 1 951 808 1 953 580 1 955 265 1 956 944 1 956 998

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 144 484 144 836 145 092 145 344 151 360
DPH 6 079 178 4 016 919 4 023 492 4 029 190 4 037 137 4 049 595
spotrebné dane 2 335 690 1 502 180 1 502 216 1 502 367 1 502 715 1 502 996
2. nedaňové 1 208 819 621 768 623 166 623 904 624 529 624 967
3. granty a transfery 1 412 473 722 143 722 143 722 145 722 146 726 050
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 722 004 722 004 722 004 722 004 725 908
Výdavky spolu 15 955 715 10 005 268 10 051 321 10 074 025 10 137 702 10 246 097
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 8 922 587 8 967 304 8 989 229 9 021 346 9 124 591
kapitálové výdavky 1 331 416 1 082 681 1 084 017 1 084 796 1 116 356 1 121 506
Schodok/Prebytok -1 972 905 -991 982 -1 021 520 -1 025 920 -1 065 490 -1 119 636

 

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
10.09.2018 11.09.2018 12.09.2018 13.09.2018 14.09.2018
Príjmy spolu 13 982 810 9 174 721 9 228 375 9 257 471 9 264 699 9 284 580
v tom:            
1. daňové 11 361 518 7 822 825 7 865 975 7 893 896 7 900 587 7 904 443
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 11 181 43 580 60 225 78 286 100 336
daň z príjmov PO 2 472 622 1 959 366 1 961 307 1 965 326 1 966 698 1 966 615

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 151 950 152 748 153 078 154 986 156 831
DPH 6 079 178 4 063 275 4 071 043 4 075 079 4 059 449 4 039 506
spotrebné dane 2 335 690 1 503 094 1 503 199 1 503 715 1 504 530 1 504 340
2. nedaňové 1 208 819 625 761 626 283 626 934 627 401 627 828
3. granty a transfery 1 412 473 726 135 736 117 736 641 736 711 752 309
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 725 994 735 973 736 497 736 567 752 164
Výdavky spolu 15 955 715 10 353 387 10 372 104 10 413 605 10 508 087 10 530 373
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 9 230 690 9 242 060 9 275 499 9 365 146 9 383 371
kapitálové výdavky 1 331 416 1 122 697 1 130 044 1 138 106 1 142 941 1 147 002
Schodok/Prebytok -1 972 905 -1 178 666 -1 143 729 -1 156 134 -1 243 388 -1 245 793
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
17.09.2018 18.09.2018 19.09.2018 20.09.2018 21.09.2018
Príjmy spolu 13 982 810 9 342 140 9 363 544 9 374 052 9 115 431 8 964 653
v tom:            
1. daňové 11 361 518 7 961 166 7 981 268 7 990 915 7 726 224 7 569 178
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 113 740 119 987 122 987 -114 268 -111 348
daň z príjmov PO 2 472 622 1 968 858 1 971 696 1 975 982 1 980 183 1 984 118

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 159 486 160 095 160 215 160 333 160 447
DPH 6 079 178 4 076 691 4 086 297 4 087 952 4 055 786 3 887 578
spotrebné dane 2 335 690 1 505 373 1 505 947 1 506 353 1 506 526 1 510 388
2. nedaňové 1 208 819 628 665 629 967 630 664 633 657 639 925
3. granty a transfery 1 412 473 752 309 752 309 752 473 755 550 755 550
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 752 164 752 164 752 328 755 403 755 403
Výdavky spolu 15 955 715 10 537 654 10 551 759 10 602 802 10 618 100 10 666 110
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 9 388 691 9 399 715 9 445 633 9 455 147 9 501 304
kapitálové výdavky 1 331 416 1 148 963 1 152 044 1 157 169 1 162 953 1 164 806
Schodok/Prebytok -1 972 905 -1 195 514 -1 188 215 -1 228 750 -1 502 669 -1 701 457
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2018
24.09.2018 25.09.2018 26.09.2018 27.09.2018 30.09.2018
Príjmy spolu 13 982 810 9 075 466 9 596 812 9 951 947 10 049 964 10 128 069
v tom:            
1. daňové 11 361 518 7 660 798 8 067 630 8 422 016 8 478 321 8 552 363
z toho:            
daň z príjmov FO 3 518 -107 805 -102 798 -98 553 -93 905 -86 949
daň z príjmov PO 2 472 622 1 990 014 2 006 537 2 031 627 2 059 388 2 110 766

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

242 638 160 536 160 571 160 807 160 952 161 105
DPH 6 079 178 3 951 194 4 232 442 4 470 129 4 492 676 4 506 294
spotrebné dane 2 335 690 1 528 453 1 631 258 1 716 869 1 716 879 1 716 851
2. nedaňové 1 208 819 657 473 662 224 662 973 664 106 668 169
3. granty a transfery 1 412 473 757 195 866 958 866 958 907 537 907 537
z toho:            
príjmy z rozpočtu EU 1 378 419 757 048 866 810 866 810 907 390 907 390
Výdavky spolu 15 955 715 10 678 518 10 694 789 10 707 187 10 719 505 10 737 611
v tom:            
bežné výdavky 14 624 299 9 508 435 9 516 338 9 524 119 9 531 404 9 540 123
kapitálové výdavky 1 331 416 1 170 083 1 178 451 1 183 068 1 188 101 1 197 488
Schodok/Prebytok -1 972 905 -1 603 052 -1 097 977 -755 240 -669 541 -609 542

 údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2018
  5. September 2018

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.