Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

August 2014

aktualizované dňa: 02. 09. 2014

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
01.08.14 04.08.14 05.08.14 06.08.14 07.08.14
Príjmy spolu 14 108 312 6 407 584 6 423 037 6 435 113 6 453 245 6 477 458
v tom:
1. daňové 8 690 538 5 201 812 5 214 222 5 224 783 5 241 796 5 264 788
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 94 155 98 322 104 101 114 179 133 129
daň z príjmov PO 1 434 995 1 185 397 1 042 258 1 184 734 1 185 172 1 185 474

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 115 665 115 812 116 033 116 202 116 339
DPH 4 901 752 2 667 805 2 677 154 2 681 042 2 687 378 2 689 881
spotrebné dane 1 936 957 1 120 750 1 120 847 1 120 824 1 120 812 1 121 907
2. nedaňové 1 397 769 855 880 858 804 859 909 860 990 862 189
3. granty a transfery 4 020 005 349 892 350 011 350 421 350 459 350 481
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 337 904 337 904 337 904 337 904 337 904
Výdavky spolu 17 391 917  8 830 122 8 928 469 8 948 485 9 041 118 9 115 418
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 7 995 954 8 080 782 8 095 302 8 171 860 8 244 728
kapitálové výdavky 2 528 669 834 168 847 687 853 183 869 258 870 690
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 422 538 -2 505 432 -2 513 372 -2 587 873 -2 637 960
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
08.08.14 11.08.14 12.08.14 13.08.14 14.08.14
Príjmy spolu 14 108 312 6 497 989 6 550 231 6 575 601 6 645 949 6 664 121
v tom:
1. daňové 8 690 538 5 284 441 5 329 889 5 354 389 5 375 280 5 391 622
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 158 345 174 758 189 431 202 567 213 669
daň z príjmov PO 1 434 995 1 182 815 1 183 112 1 183 905 1 184 820 1 185 582

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 116 491 116 923 119 038 121 148 123 005 
DPH 4 901 752 2 686 707 2 712 524 2 719 426 2 724 125 2 726 560
spotrebné dane 1 936 957 1 122 022 1 122 058 1 122 069 1 122 098 1 122 280
2. nedaňové 1 397 769 863 064 865 378 866 131 866 809 867 644
3. granty a transfery 4 020 005 350 484 354 964 355 081 403 860 404 855
z toho: 863 064
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 337 904 342 353 342 353 391 044 391 991
Výdavky spolu 17 391 917 9 216 472 9 254 594 9 266 199 9 290 027 9 394 509
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 8 326 050 8 340 497 8 346 481 8 367 022 8 462 750
kapitálové výdavky 2 528 669 890 422 914 097 919 718 923 005 931 759
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 718 483 -2 704 363 -2 690 598 -2 644 078 -2 730 388
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
15.08.14 18.08.14 19.08.14 20.08.14 21.08.14
Príjmy spolu 14 108 312 6 617 328 6 650 507 6 712 519 6 577 103 6 603 436
v tom:
1. daňové 8 690 538 5 339 804 5 365 126 5 422 207 5 279 756 5 298 230
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 222 082 229 961 232 445 83 565 85 309
daň z príjmov PO 1 434 995 1 186 544 1 187 945 1 190 038 1 192 824 1 195 010

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 123 515 125 341 125 389 125 432 125 492
DPH 4 901 752 2 664 830 2 678 734 2 730 997 2 734 256 2 747 997
spotrebné dane 1 936 957 1 122 305 1 122 613 1 122 803 1 123 139 1 123 877
2. nedaňové 1 397 769 868 461 876 304 881 145 882 942 890 687
3. granty a transfery 4 020 005 409 063 409 077 409 167 414 405 414 519
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 396 197 396 197 396 197 401 346 401 346
Výdavky spolu 17 391 917  9 457 730 9 474 542 9 498 750 9 519 317 9 527 578
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 8 519 424 8 535 115 8 550 351 8 558 214 8 562 277
kapitálové výdavky 2 528 669 938 306 939 427 948 399 961 103 965 301
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 840 402 -2 824 035 -2 786 231 -2 942 213 -2 924 142
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
22.08.14 25.08.14 26.08.14 27.08.14 28(31).08.14
Príjmy spolu 14 108 312    6 334 081 6 634 856 7 055 876 7 106 639 7 214 240
v tom:
1. daňové 8 690 538 5 026 073 5 324 870 5 724 656 5 761 981 5 783 213
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 87 382 89 999 92 428 94 336 98 244
daň z príjmov PO 1 434 995 1 201 422 1 207 035 1 220 022 1 239 484 1 259 180

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 125 618 125 637 125 872 125 940 126 006
DPH 4 901 752 2 454 407 2 654 559 2 958 007 2 971 706 2 969 080
spotrebné dane 1 936 957 1 136 696 1 227 088 1 307 769 1 309 952 1 310 138
2. nedaňové 1 397 769 893 144 895 092 916 237 926 357 1 012 536
3. granty a transfery 4 020 005 414 864 414 894 414 983 418 301 418 491
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 401 652 401 652

401 675

404 960 405 149

 

Výdavky spolu

 

 

 

 

 

17 391 917

 

 

 

 

 

 

9 548 585

 

 

 

 

 

 

9 562 044

 

 

 

 

9 573 907

 

 

9 593 100

 

 

 

9 633 855

 

 

v tom:
bežné výdavky 14 863 248 8 579 938 8 585 979 8 591 686 8 600 138 8 635 157
kapitálové výdavky 2 528 669 968 647 976 065 982 221 992 962 998 698
Schodok/Prebytok -3 283 605 -3 214 504 -2 927 188 -2 518 031 -2 486 461 -2 419 615

údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2014
  5. August 2014

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.