Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Máj 2014

aktualizované dňa: 02. 06. 2014

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
02.05.14 05.05.14 06.05.14 07.05.14 09.05.14
Príjmy spolu 14 108 312  3 497 381 3 516 343

3 518 240

3 566 454 3 607 704
v tom:
1. daňové 8 690 538 2 815 672 2 818 937 2 819 797 2 830 407 2 838 163
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 -31 233 -32 882 -30 691 -20 801 5 826
daň z príjmov PO 1 434 995 676 087 668 977 659 731 649 219 629 670

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 81 074 81 239 81 283 81 473 82 607
DPH 4 901 752 1 470 058 1 481 836 1 489 512 1 500 213 1 499 734
spotrebné dane 1 936 957 609 558 609 622 609 809 610 142 610 147
2. nedaňové 1 397 769 564 708 571 604 572 522 575 306 580 343
3. granty a transfery 4 020 005 117 001 125 802 125 921 160 741 189 198
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 109 369 117 986 118 081 154 606 183 055
Výdavky spolu 17 391 917  5 390 081 5 406 093 5 432 846 5 522 241 5 607 440
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 5 054 745 5 070 390 5 094 907 5 160 870 5 244 837
kapitálové výdavky 2 528 669 335 336 335 703 337 939 361 371 362 603
Schodok/Prebytok -3 283 605 -1 892 700 -1 889 750 -1 914 606 -1 955 787 -1 999 735
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
12.05.14 13.05.14 14.05.14 15.05.14 16.05.14
Príjmy spolu 14 108 312 3 663 001 3 687 792 3 719 873 3 748 031 3 760 918
v tom:
1. daňové 8 690 538 2 890 538 2 913 136 2 938 219 2 954 894 2 952 644
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 22 658 34 664 49 242 58 127 64 207
daň z príjmov PO 1 434 995 629 629 630 267 631 011 630 996 631 205

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 83 128 84 225 85 815 89 128 91 145
DPH 4 901 752 1 531 233 1 540 131 1 548 275 1 552 743 1 542 071
spotrebné dane 1 936 957 610 892 610 849 610 874 610 898 611 010
2. nedaňové 1 397 769 582 579 584 744 589 193 600 612 608 143
3. granty a transfery 4 020 005 189 884 189 912 192 461 192 525 200 131
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 183 727 183 727 186 250 186 250 193 634
Výdavky spolu 17 391 917  5 622 030 5 642 457 5 681 925 5 774 383 5 809 902
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 5 253 709 5 269 279 5 302 582 5 374 995 5 407 404
kapitálové výdavky 2 528 669 368 321 373 178 379 343 399 388 402 498
Schodok/Prebytok -3 283 605 -1 959 029 -1 954 665 -1 962 052 -2 026 352 -2 048 984
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
19.05.14 20.05.14 21.05.14 22.05.14 23.05.14
Príjmy spolu 14 108 312 3 799 977 3 736 362 3 760 675 3 839 815 3 504 524
v tom:
1. daňové 8 690 538 2 970 199 2 901 556 2 922 047 2 997 631 2 660 495
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 69 812 -15 642 -14 430 -13 567 -12 708
daň z príjmov PO 1 434 995 631 035 633 585 635 574 636 462 638 729

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 91 070 91 093 91 121 91 172 91 225
DPH 4 901 752 1 554 226 1 568 137 1 584 357 1 657 615 1 314 763
spotrebné dane 1 936 957 611 048 611 373 612 414 612 932 615 470
2. nedaňové 1 397 769 608 987 614 005 617 637 621 189 622 899
3. granty a transfery 4 020 005 220 791 220 801 220 991 220 995 221 130
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 214 275 214 275 214 366 214 366 214 396
Výdavky spolu 17 391 917 5 869 392 5 898 095 5 911 183 5 929 911 5 949 737
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 5 464 486 5 483 408 5 491 906 5 509 549 5  525 643
kapitálové výdavky 2 528 669 404 906 414 687 419 277 420 362 424 094
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 069 415 -2 161 733 -2 150 508 -2 090 096 -2 445 213
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2014
26.05.14 27.05.14 28.05.14 29.05.14 31.05.14
Príjmy spolu 14 108 312 3 791 038 4 241 426 4 267 062 4 331 822 4 365 367
v tom:
1. daňové 8 690 538 2 942 154 3 347 037 3 369 078 3 396 278 3 423 790
z toho:
daň z príjmov FO 218 999 -8 488 -6 475 -4 809 -3 244 -541
daň z príjmov PO 1 434 995 644 836 658 528 663 728 677 689 699 252

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

154 054 91 349 91 998 92 050 92 113 92 098
DPH 4 901 752 1 537 070 1 822 828 1 837 335 1 847 556 1 849 496
spotrebné dane 1 936 957 664 368 767 038 767 753 769 141 770 458
2. nedaňové 1 397 769 627 025 672 364 675 829 705 299 710 671
3. granty a transfery 4 020 005 221 859 222 025 222 155 230 245 230 906
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 173 198 215 116 215 116 215 130 223 205 223 403

Výdavky spolu

17 391 917

5 959 392

5 968 110

5 981 472

5 994 162 6 244 457
v tom:
bežné výdavky 14 863 248 5 531 438 5 535 619 5 543 221 5 548 600 5 796 321
kapitálové výdavky 2 528 669 427 954 432 491 438 251 445 562 448 136
Schodok/Prebytok -3 283 605 -2 168 354 -1 726 684 -1 714 410  -1 662 340 -1 879 090
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Štátne výkazníctvo
  3. Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze
  4. 2014
  5. Máj 2014

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.