Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 12/2008-U k poskytovaniu a zúčtovaniu zálohových platieb pri ukončení projektov v rámci štrukturálnych fondov na programové obdobie 2004 – 2006

Platobný orgán má v zmysle Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2004 – 2006 v podmienkach Slovenskej republiky v kompetencii vydávanie usmernení k finančnému riadeniu štrukturálnych fondov.

Usmernenie svojim obsahom nadväzuje na povinnosti riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v oblasti poskytovania a zúčtovania zálohových platieb určených v Koncepcii systému finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2004 – 2006. 

Úlohou/povinnosťou jednotlivých riadiacich orgánov a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacimi orgánmi je zapracovať ustanovenia tohto usmernenia, resp. vykonať úpravu a doplnenie príslušných dokumentov, vrátane svojho vnútorného manuálu a zabezpečiť informovanosť smerom ku konečným prijímateľom v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa vydania usmernenia.

Usmernenie obsahuje nasledovné prílohy:

  1. Podmienky poskytnutia a zúčtovania zálohových platieb
  2. Špecifikácia podmienok zúčtovania zálohových platieb pri ukončení projektov

Dátum vydania: 22. 05. 2008

Dátum platnosti: 22. 05. 2008