Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stáže

Pre analytikov a analytičky partnerov projektu ponúkame aj možnosť absolvovať pracovnú stáž v zahraničí.


Základné informácie

Stáž je možné absolvovať v medzinárodnej organizácii, alebo v inštitúcii, ktorá vykonáva obdobnú činnosť ako partner projektu (ministerstvá, alebo iné zahraničné štátne inštitúcie) a v danej oblasti dosahuje excelentné výsledky.

Stáž musí trvať minimálne jeden týždeň, maximálna dĺžka sú štyri mesiace.

Z projektu budú financované bežné náklady zahraničnej pracovnej cesty (podľa zákona o cestovných náhradách), teda náklady spojené s dopravou, ubytovaním a diétami v krajine, kde sa stáž vykonáva a cestovné poistenie. Z projektu nie je možné pokryť prípadné poplatky pre hosťujúce medzinárodné a zahraničné inštitúcie. Mzdu zamestnanca počas jeho neprítomnosti na pracovisku hradí úrad (zamestnávateľ).


Ako sa dostať na zahraničnú stáž

Ak máte záujem získať pracovné skúsenosti v zahraničí, v prvom rade je dôležité urobiť si jasnú predstavu o tom, na akom projekte, a v rámci ktorého tímu v medzinárodnej či zahraničnej inštitúcií chcete stráviť svoju stáž. Vhodné je využiť vlastné predchádzajúce kontakty s danou inštitúciou, či kontakty vášho rezortu. Cieľom je vybrať si stáž tak, aby mala prínos pre váš osobný rozvoj a zároveň, aby jej výstupy boli pridanou hodnotou pre vašu prácu a vaše zapojenie predstavovalo prínos pre samotnú inštitúciu.

Následne je potrebné preveriť si podmienky absolvovania stáže v zmysle dĺžky stáže, administratívneho krytia stáže (napr. podpisu zmluvy či memoranda), či prípadných iných nákladov (napr. poplatkov pre danú inštitúciu). Základné informácie nájdete nižšie, pri získavaní doplňujúcich informácií vám môže byť nápomocný náš projektový tím.


Zoznam  odporúčaných organizácií

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
Miesto: Paríž, Francúzsko
Témy: zdravie a sociálne veci; vzdelávanie a zamestnanosť; ekonomika, dane a obchod; životné prostredie, zelený rast a udržateľný rozvoj
Dĺžka stáže: flexibilne, ideálne 3-6 mesiacov
Termíny: priebežne
Poplatky: áno, závisia od parametrov stáže
Financovanie: viď časť základné informácie  - platí aj v prípade získania grantu MZVaEZSR v rámci Spoločných projektov Slovensko a OECD (viac informácií tu: https://www.mzv.sk/zahranicna-politika/slovensko-v-oecd-spolocne-projekty-slovenska-a-oecd)

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD)
Miesto: Londýn, Veľká Británia
Témy: agrobiznis; energetická efektívnosť, zmena klímy a udržateľnosť; malé a stredné podniky; bankovníctvo; posudzovanie rizík; podnikové financie a stratégia; oceňovanie; vývoj kapitálových trhov
Dĺžka stáže: flexibilne, ideálne niekoľko mesiacov
Termíny: priebežne
Poplatky: nie

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)
Miesto: Rím, Taliansko
Témy: udržateľnosť potravín a poľnohospodárstva; antimikrobiálna rezistencia; odolnosť; migrácia
Dĺžka stáže: flexibilne, ideálne 6 mesiacov
Termíny: priebežne
Poplatky: nie

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO)
Miesto: Paríž, Francúzsko
Témy: vzdelávanie; sloboda prejavu; ochrana kultúrneho dedičstva a podpora kreativity; spolužitie; budovanie vedomostnej spoločnosti; veda pre udržateľnú budúcnosť; prevencia násilného extrémizmu
Dĺžka stáže: flexibilne, ideálne 6 mesiacov
Termíny: priebežne, ideálne pri začiatku konkrétneho projektu
Poplatky: nie

Svetová banka (WB)
Miesto: Washington D.C., USA
Témy: klimatické zmeny; vzdelávanie; energie; konflikt a násilie; chudoba; mestský rozvoj; obchod; zdravie
Dĺžka stáže: 6 a viac mesiacov
Termíny: priebežne
Špecifické: musí prebehnúť výber minimálne z troch kandidátov

Medzinárodný menový fond (IMF)
Miesto: Washington D.C., USA
Témy: klimatické zmeny; fiškálne otázky; rodová rovnosť; nízkopríjmové krajiny; udržateľný rozvoj; finančné technológie
Dĺžka stáže: 2-3 mesiace
Termíny: priebežne

Európska investičná banka (EIB)
Miesto: Luxemburg, Luxembursko
Témy: inovácie a zručnosti; malé a stredné podniky; infraštruktúra; klíma a životné prostredie
Dĺžka stáže: 3-12 mesiacov
Termíny: priebežne