Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Vzdelávanie

Ak si analytik zamestnaný vo verejnej správe a chceš sa ďalej vzdelávať vo svojej oblasti a lepšie pracovať pre Slovensko, si na správnom mieste.


Kto sa môže vzdelávania zúčastniť

Vzdelávanie je určené len pre analytických zamestnancov partnerov projektu  spĺňajúcich jedno z nasledovných kritérií:

 1. zamestnanec analytického útvaru vykonávajúci analytické činnosti alebo
 2. zamestnanec mimo analytického útvaru, vykonávajúci analytické činnosti.

Vzdelávanie je určené prioritne pre zamestnancov analytických útvarov. Zamestnanci mimo analytických útvarov sú posudzovaní individuálne. Ich účasť na vzdelávaní je vždy nutné vopred konzultovať s projektovým tímom.

UPOZORNENIE: Výdavky na vzdelávanie sú oprávnené na refundáciu v rámci projektu len, ak účastník po skončení vzdelávania zotrvá v štátnej správe po určenú dobu. Bližšie informácie sú uvedené v tomto dokumente.


Ako vyberať vzdelávacie podujatia

V rámci projektu je možné zúčastniť sa verejne dostupných vzdelávacích podujatí (kurzy, semináre a konferencie), ktoré ponúkajú vzdelávacie inštitúcie po celom svete. Vzdelávacie podujatia spravidla trvajú niekoľko dní až 3 týždne a musia spĺňať kritériá uvedené nižšie.

Základné kritériá pre výber vzdelávacích podujatí:

 • vzdelávanie je zamerané na analytické činnosti,
 • vzdelávanie je organizované v zahraničí (pokiaľ je vzdelávanie realizované mimo územia Európskej únie, je nutné zdôvodniť takýto výber),
 • inštitúcia poskytujúca vzdelávanie spĺňa stanovené kritériá kvality  alebo vzdelávanie poskytuje inštitúcia zo schváleného zoznamu. Vzdelávacia inštitúcia, ktorá nespĺňa stanovené kritériá môže byť doplnená do zoznamu na základe súhlasu riadiaceho výboru.

Podrobné informácie o jednotlivých kritériách nájdete v tomto dokumente.

Kde vyberať:

SKÚŠKA: V prípade možnosti ukončenia vybraného vzdelávania skúškou, je účastník povinný absolvovať skúšku.


Ako vybaviť účasť na vzdelávaní

Účastník si vzdelávanie zabezpečuje sám. Prihlasuje sa na vzdelávanie podľa postupu danej vzdelávacej inštitúcie a vybavuje si zahraničnú pracovnú cestu vo svojom služobnom úrade / u svojho zamestnávateľa. Každú účasť na vzdelávacom podujatí musí vopred schváliť riadiaci výbor projektu. Vždy je potrebné postupovať podľa nasledujúceho postupu.

1. Žiadosť o schválenie účasti na vzdelávaní

 • Žiadosť je potrebné zaslať aspoň 2 mesiace pred začiatkom vzdelávacieho podujatia. Vzdelávacie inštitúcie spravidla vyžadujú prihlásenie aspoň mesiac vopred. Počítať treba aj s časom do schválenia účasti riadiacim výborom.
 • Pri prihlasovaní si overte zostatok rozpočtu Vášho úradu.
 • Zvolené vzdelávacie podujatie sa nahlasuje prostredníctvom formulára.
 • K žiadosti je potrebné za každého uchádzača doložiť:
  1. štruktúrovaný životopis,
  2. opis činností (opis pracovného miesta).
 • Odporúčame prihlásiť sa na odber noviniek o projekte. Pravidelne informujeme o termínoch pre prihlasovanie a schvaľovanie vzdelávacích podujatí.

2. Schválenie účasti riadiacim výborom

 • Každú požiadavku na vzdelávanie musí schváliť riadiaci výbor.
 • Riadiaci výbor zasadá minimálne raz za dva mesiace. O termínoch zasadnutí sú analytici z analytických jednotiek pravidelne informovaní aj prostredníctvom e-mailu.
 • Na najbližšie zasadnutie riadiaceho výboru budú postúpené len žiadosti zaslané aspoň 5 pracovných dní vopred.

3. Účasť na vzdelávaní

 • Prihlásenie na vzdelávacie podujatie a komunikáciu so vzdelávacou inštitúciou si zabezpečuje účastník sám.
 • Administratívne zabezpečenie je časovo náročné a je potrebné začas včas, aspoň 2 až 4 týždne pred začiatkom podujatia.
 • Postup je obdobný ako pri vybavovaní zahraničnej pracovnej cesty a uchádzač ho vybavuje vo svojom služobnom úrade / u svojho zamestnávateľa.
 • Poplatok za vzdelávanie platí služobný úrad / zamestnávateľ účastníka.
 • Potrebné je dodržať niektoré pravidlá špecifické pre projekt.
 • Vždy postupujte podľa pokynov pre zamestnancov Ministerstva financií SR alebo pre zamestnancov ostatných úradov.

V prípade nejasností a otázok je možné sa obrátiť na projektový tím.


Dokumenty na stiahnutie