Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 13/2007-U k úprave postupu poskytnutia a zúčtovania predfinancovania k 1. novembru 2007

Usmernenie č. 13/2007-Uk úprave postupu poskytnutia a zúčtovania predfinancovania k 1. novembru 2007

K 1. novembru 2007 je v účinnosti zmena postupu spracovania žiadostí o poskytnutie prefinancovania a žiadostí o zúčtovanie predfinancovania. Uvedená zmena sa nevzťahuje na žiadosti o poskytnutie predfinancovania, pre ktoré bola vykonaná rezervácia zo systému ITMS do systému ISUF pred dátumom 1. november 2007. Takéto žiadosti o poskytnutie predfinancovania budú zúčtované podľa doteraz platného postupu, pričom musí byť dodržaná podmienka, že výška poskytnutého predfinancovania sa rovná výške zúčtovaného predfinancovania.

Dátum vydania: 29. 10. 2007

Dátum platnosti: 29. 10. 2007