Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 1/2007-SOÚ k postupu účtovania v ISUF na úrovni platobnej jednotky / sprostredkovateľského orgánu pod platobným orgánom pri vrátení finančných prostriedkov od konečného prijímateľa /

Usmernenie č. 1/2007-SOÚ k postupu účtovania v ISUF na úrovni platobnej jednotky / sprostredkovateľského orgánu pod platobným orgánom pri vrátení finančných prostriedkov od konečného prijímateľa / príjemcu pomoci

Dátum vydania: 01. 01. 2007

Dátum platnosti: 01. 01. 2007

Usmernenie sa člení na nasledovné časti:

I. Vrátenie finančných prostriedkov - Finančné vyrovnanie

II. Vrátenie finančných prostriedkov - Nezrovnalosť

III. Podsúvahová evidencia finančných prostriedkov prijatých na účty SFK