Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 2/2023-U k štruktúre finančného plánu programu na národnej úrovni a vykazovaniu čerpania programu v programovom období 2021 – 2027

Cieľom usmernenia je stanoviť štruktúru finančného plánu programu na národnej úrovni (tzv. podrobný finančný plán), pravidlá a postupy evidencie finančného plánu v ITMS a princípy výkazníctva čerpania programu. Usmernenie sa vzťahuje na Program Slovensko 2021 – 2027, Program Interreg Slovensko - Česko 2021 – 2027, Program Interreg Slovensko - Rakúsko 2021 – 2027, Program Rybné hospodárstvo 2021 – 2027 a na Program Interact IV.

Usmernenie nadobúda účinnosť: 15.06.2023