Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 1/2023-U k základnému rozsahu údajov evidovaných v ITMS v rámci finančného riadenia fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027

Cieľom tohto usmernenia je stanoviť základný rozsah údajov evidovaných v ITMS v rámci finančného riadenia fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027.

K aktualizácii usmernenia, verzie 3.0, dochádza z dôvodu sprístupnenia funkcionality „Žiadosť o platbu“ v ITMS2014+ v dočasnom riešení pre programové obdobie 2021 – 2027.

Verzia 3.0 usmernenia nadobudla účinnosť: 05.10.2023

K aktualizácii usmernenia, verzie 2.0, dochádza z dôvodu potreby špecifikovania postupov a podmienok počas obdobia dočasnej nedostupnosti niektorých funkcionalít systému ITMS v rámci finančného riadenia pre účely zabezpečenia predkladania, kontroly a úhrady žiadosti o platbu, súhrnnej žiadosti o platbu a zabezpečenia vysporiadania finančných vzťahov vrátane zadefinovania formulárov vo vzťahu k nezrovnalostiam.

Verzia 2.0 usmernenia nadobudla účinnosť: 11.08.2023

Verzia 1.0 usmernenia nadobudla účinnosť: 17.04.2023