Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 2/2006-NF k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia predvstupových a povstupových fondov EÚ a ostatných finančných nástrojov

Usmernenie č. 2/2006-NF k nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia predvstupových a povstupových fondov EÚ a ostatných finančných nástrojov

Dátum vydania: 01. 05. 2006

Dátum platnosti: 01. 05. 2006

Vzhľadom k legislatívnym zmenám sa ruší:

- Smernica odboru Národného fondu MF SR pre predchádzanie, hlásenie a riešenie iregularít v rámci Kohézneho fondu zo dňa 15. 04. 2004 (v znení aktualizácie zo dňa 01.03.2005)

- Usmernenie č. 1/2004-ŠF k nezrovnalostiam pre finančné riadenie štrukturálnych fondov zo dňa 21.04.2004