Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 1/2006-NF k aktualizácii usmernenia k spracovaniu platobného príkazu v účtovnom systéme ISUF

Usmernenie č. 1/2006-NF k aktualizácii usmernenia k spravovaniu platobného príkazu v účtovnom systéme ISUF

Dátum vydania: 16. 01. 2006

Dátum platnosti: 16. 01. 2006

Dátum poslednej úpravy: 20. 02. 2007

Príprava platobného príkazu (ďalej iba „PP“) spočíva vo výbere neuhradených položiek do platieb na základe definovanej splatnosti v účtovných dokladoch. Pre ŠF a KF platí: parametre návrhu PP sa zadávajú v ITMS. Z ITMS sú parametre PP odosielané cez rozhranie do ISUF na ďalšie spracovanie návrhu PP.