Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 9/2006-SOMF ku kurzovým rozdielom na úrovni konečných prijímateľov/príjemcov pomoci v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov

Usmernenie č. 9/2006-SOMF ku kurzovým rozdielom na úrovni konečných prijímateľov/príjemcov pomoci v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov

Dátum vydania: 01. 08. 2006

Dátum platnosti: 01. 04. 2004

Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR vydáva usmernenie z dôvodu uplatňovania jednotnej metodiky k výkladu pravidla č. 3 Finančné a ostatné poplatky a výdavky za právne služby nariadenia EK č. 448/2004 a súvisiacich postupov subjektov zapojených do implementácie štrukturálnych fondov (platobný orgán, riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom, platobné jednotky, útvary následnej finančnej kontroly ministerstiev a PPA a útvary vnútorného auditu) vo vzťahu k problematike uplatňovania kurzovej straty na úrovni konečných prijímateľov/príjemcov pomoci v súlade s národnou legislatívou, najmä zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Koncepciou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov. Zároveň predmetné usmernenie vysvetľuje príslušné ustanovenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v článku 6 Účet prijímateľa/príjemcu a rovnako relevantné znenie Koncepcie systému finančného riadenia štrukturálnych fondov v časti 4. 7. Systém účtov, a to aj s retroaktívnou účinnosťou.