Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 3/2006-ŠF k spracovaniu platobných príkazov v účtovnom systéme ISUF pre platobné jednotky

Usmernenie č. 6/2006-ŠF k spracovaniu platobných príkazov v účtovnom systéme ISUF pre platobné jednotky

Dátum vydania: 14. 02. 2006

Dátum platnosti: 14. 02. 2006

Dátum poslednej úpravy: 20. 02. 2007

Príprava platobného príkazu (ďalej iba „PP“) spočíva vo výbere neuhradených položiek do platieb na základe definovanej splatnosti v účtovných dokladoch. Pre ŠF a KF platí: parametre návrhu PP sa zadávajú v ITMS. Z ITMS sú parametre PP odosielané cez rozhranie do ISUF na ďalšie spracovanie návrhu PP.

Vytvoreniu platobného príkazu predchádza zaslanie „rezervácie“ z ITMS do ISUF a zaúčtovanie dokladu v ISUF, pričom zaúčtovaním automaticky dochádza k zazáväzkovaniu daného dokladu v Štátnej pokladnici. Pri účtovaní musí účtovník zadať v základnom dátume na doklade dátum neskorší ako dátum účtovania ( resp. pravdepodobný dátum uskutočnenia platby), aby záväzkovanie bolo v IS ŠP úspešné.