Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

rok 2021

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013949/2021-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti 

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémií, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky  

Poučenie na vyplnenie hlásenia  o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémií, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, ktoré podáva zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane

 Potvrdenie o podaní hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémií, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky

  Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľ dane zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse za zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac

Poučenie na vyplnenie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľ dane zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse za zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac

Potvrdenie o podaní tlačiva prehľadu podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona č 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov