Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Realizácia projektu

Tu nájdete informácie pre partnerské úrady na zabezpečenie realizácie projektu a refundácie výdavkov projektu.

Ministerstvo financií zabezpečuje kompletnú agendu projektu a komunikáciu s riadiacim orgánom. Partnerské úrady zabezpečujú agendu projektu v rámci svojho úradu a poskytujú súčinnosť ministerstvu financií.
 


Obstarávanie tovarov a služieb

Pre zákazky s nízkou hodnotou a zákazky nespadajúce pod zákon o verejnom obstarávaní platia špecifické pravidlá uvedené v tomto usmernení PDF / MS Office(aktualizované 1.4.2019).

V rámci projektu ide najmä o tieto tovary a služby:

 • letecká doprava,
 • odborná literatúra (noviny, časopisy, knihy a pod.).
 • cestovné poistenie zabezpečené úradom,
 • ubytovanie zabezpečené úradom,
 • ostatné tovary a služby súvisiace so zahraničnou pracovnou cestou zabezpečené úradom.


Kontrola verejného obstarávania

 • Týka sa najmä leteniek, ale aj iných výdavkov v rámci cestovných náhrad, ktoré sú obstarávané postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní.
 • Partnerský úrad musí kontrolu zabezpečiť bez ohľadu na to, či už sú výdavky v rámci projektu realizované alebo len budú.
 • Usmernenie pre zabezpečenie kontroly verejného obstarávania PDF / MS Office (aktualizované 22.6.2018)


Refundácia výdavkov

 • Partnerské úrady musia zabezpečiť podmienky v rámci svojho úradu pre refundáciu výdavkov projektu.
 • Cez projekt sú refundované cestovné náhrady a poplatky za vzdelávanie. Pri cestovných náhradách je potrebné dodržať niektoré výnimky a požiadavky.
 • Po realizácii vzdelávania partnerské úrady zabezpečia pre ministerstvo financií dokumentáciu a informácie, na základe ktorých ministerstvo financií zabezpečí refundáciu výdavkov.
 • Usmernenie pre zabezpečenie refundácie výdavkov projektu PDF / MS Office (aktualizované 30.3.2020)