Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

9. Tretí pilier prerába aj počas rastu trhov (september 2013)

Výnosy fondov doplnkových dôchodkových spoločností boli v ostatných troch rokoch vo všeobecnosti nízke, najmä v kontexte mimoriadneho globálneho rastu na svetových finančných  trhoch. Iba najvýkonnejšiemu fondu sa v rokoch 2010-2012 podarilo pokoriť infláciu na Slovensku. Len tento jediný fond tiež zarobil sporiteľom viac, ako by získali vkladom peňazí na viacročný terminovaný vklad. Reálne výnosy v doplnkovom dôchodkovom sporení sú pre sporiteľov záporné, a to aj kvôli vysokej odplate, ktorú si správcovské spoločnosti účtujú za správu a zhodnotenie. Ak by rast finančných trhov v uplynulých rokoch nebol taký výrazný, výnosy fondov DDS by boli ešte nižšie a ich porovnanie s infláciou alebo inými konkurenčnými produktmi by vyznelo ešte nepriaznivejšie.

 V III. pilieri si sporí viac ako pol milióna klientov a spravuje aktíva v hodnote približne 1,3 mld. €. Doterajšia slabá výnosnosť je jedným z najvážnejších dôvodov jeho klesajúcej atraktívnosti, preto bude IFP pravidelne v mesačných intervaloch zverejňovať analýzu výkonnosti fondov III. piliera.