Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

25. Pension projections of Slovakia - 2020 update

Abstrakt: Pracovná skupina pre starnutie obyvateľstva schválila nové projekcie výdavkov na dôchodky pre Slovensko po zmenách v dôchodkovom systéme v roku 2019. Modelované zmeny pozostávali zo zavedenia stropu na dôchodkový vek, zvýšenia a zmeny indexácie minimálnych dôchodkov, zmenu krátenia dôchodkov z I. piliera pre účastníkov v II. pilieri a zdvojnásobenie vianočného príspevku.

Projekcia výdavkov na dôchodky v roku 2070 vzrástla oproti minulej projekcii o 4 p.p. HDP z 9,8 % HDP na 13,8 %. Časť tohto nárastu (1,1 % HDP) bola spôsobená metodologickou zmenou v kvantifikácii minimálnych dôchodkov, zvyšných 2,9 % HDP bolo spôsobených zavedenými opatreniami. Deficit dôchodkového systému tak v roku 2070 dosiahne 6,9 % HDP. Príjmy dôchodkového systému tak budú v danom roku tvoriť len polovicu jeho výdavkov.

Dátum a miesto konania: 11.2.2020, Európska komisia, Brusel

Prednášajúci: Jakub Fodor, Juraj Cenker