Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Júl 2005

aktualizované dňa: 11. 08. 2005

Denný prehľad o plnení vybraných ukazovateľov štátneho rozpočtu za mesiac júl 2005  
Ukazovateľ Rozpočet
2005
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
1.7. 4.7.  6.7.  7.7.  8.7.  11.7.   
Príjmy spolu

257 226,0

129 014,0

129 199,5

129 858,9

130 371,2

130 919,3

 131 632,6

v tom:
1. daňové 201 993,4 113 609,3 113 776,2 114 063,8 114 563,1 115 082,0 115 564,6
z toho:
daň z príjmov FO

2 057,4

1 713,0

1 881,3

2 076,9

2 547,6

 2 960,3

3 431,6

daň z príjmov PO

30 066,1

27 339,9

27 386,5

27 394,0

27 413,9

 27 429,2

 27 468,5

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

6 400,0

2 386,6

2 396,7

2 398,4

2 400,2

 2 405,9

 2 415,8

DPH

117 338,7

58 781,8

58 705,1

58 779,6

58 702,6

58 780,8 

58 727,5

spotrebné dane

45 371,2

22 347,6

22 354,2

22 355,8

22 433,9

 22 436,1

 22 445,5

2. nedaňové

15 613,8

9 643,5

9 661,8

10 029,4

10 041,7

 10 070,7

 10 103,0

3. granty a transfery

39 618,8

5 761,2

5 761,5

5 765,7

5 766,4

 5 766,6

 5 965,0

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

26 507,7

5 414,1

5 414,1

5 414,1

5 414,1

 5 414,1

 5 611,0

Výdavky spolu

318 749,9

131  87,7

134  609,3

135 256,1

137 545,2

139 422,2

140 565,7

v tom:
bežné výdavky

276 983,7

123 137,9

125 812,3

126 453,5

128 716,7

130 504,9

131 621,4

kapitálové výdavky

41 766,2

8 349,8

8 797,0

8 802,6

8 828,5

8 917,3

8 944,3

Schodok

-61 523,9

-2 473,7

-5 409,8

-5 397,2

 -7 174,0

-8 502,9

-8 933,1
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2005
12.7.  13.7.  14.7.  15.7.  18.7.  19.7.   
Príjmy spolu

257 226,0

132 152,0

133 567,9

134 137,8 

131 434,2 

132 213,2 

132 590,0
v tom:
1. daňové

201 993,4

116 056,4

117 117,7 

117 657,1 

 114 876,4

 115 628,2

115 931,7 

z toho:
daň z príjmov FO

2 057,4

 3 709,4

 4 052,1

 4 187,8

 1 590,8

 1 759,1

 1 819,5

daň z príjmov PO

30 066,1

 27 467,4

 27 510,5

 27 549,4

 27 430,8

 27 457,4

 27 470,3

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

6 400,0

2 472,8

 2 481,1

 2 524,5

 2 593,4

 2 655,7

 2 657,7

DPH

117 338,7

 58 876,4

59 534,8 

 59 821,6

59 802,7 

60 232,3 

60 440,4 

spotrebné dane

45 371,2

 22 449,2

 22 449,2

 22 481,0

 22 486,1

 22 515,4

 22 529,7

2. nedaňové

15 613,8

 10 127,5

 10 479,5

10 501,9 

 10 577,6

 10 604,5

 10 623,9

3. granty a transfery

39 618,8

 5 968,1

 5 970,7

 5 978,8

 5 980,2

 5 980,5

 6 034,4

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

26 507,7

 5 611,0

5 611,0 

 5 618,9

 5 618,9

 5 618,9

 5 646,2

Výdavky spolu

318 749,9

141 406,0

 142 145,1

 143 142,6

144 040,3

144 729,7 

146 697,4 

v tom:
bežné výdavky

276 983,7

132 448,6

 133 182,3

 134 127,7

 134 993,5

 135 608,3

 137 513,4

kapitálové výdavky

41 766,2

 8 957,4

 8 962,8

9 014,9 

 9 046,8

 9 121,4

 9 184,0

Schodok

-61 523,9

 -9 254,0

 -8 577,2

 -9 004,8

 -12 606,1

 -12 516,5

 -14 107,4 
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2005
20.7.  21.7.  22.7.  25.7.  26.7.  27.7.   
Príjmy spolu

257 226,0

132 720,1

133 014,3

134 093,1

137 513,2

150 844,5

148 852,1
v tom:
1. daňové

201 993,4

115 909,1

116 124,3

117 174,4

 120 468,8

133 759,6

 131 753,7

z toho:
daň z príjmov FO

2 057,4

1 857,4

1 905,3

 1 961,5

2 023,6

2 087,5

 2 120,2

daň z príjmov PO

30 066,1

27 495,6

27 517,0

27 535,1

27 578,7

27 686,9

27 810,6 

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

6 400,0

2 648,9

2 652,5

2 652,9

2 656,6

2 663,9

 2 666,1

DPH

117 338,7

60 354,2

60 326,4

61 283,2

63 607,5

73 575,7

 71 292,3

spotrebné dane

45 371,2

22 533,3

22 696,3

22 707,4

23 554,7

26 677,5

 26 780,4

2. nedaňové

15 613,8

10 649,7

10 727,4

10 756,0

10 869,4

10 906,8

 10 919,9

3. granty a transfery

39 618,8

6 161,3

6 162,6

6 162,7

6 175,0

6 178,1

 6 178,5

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

26 507,7

5 772,6

5 772,6

5 772,6

5 784,5

5 784,5

5 784,5 

Výdavky spolu

318 749,9

146 793,5

146 946,1

147 312,2

149 137,1

149 290,7

 149 611,3

v tom:
bežné výdavky

276 983,7

137 591,5

 137 737,4

138 063,9

 138 533,7

138 676,3

 138 804,4

kapitálové výdavky

41 766,2

9 202,0

9 208,7

9 248,3

 10 603,4

10 614,4

 10 806,9

Schodok

-61 523,9

-14 073,4

-13 931,8

-13 219,1

 -11 623,9

1 553,8

 -759,2

Rozpočet 2005
Ukazovateľ
28.7.  29.7.   
Príjmy spolu

257 226,0

149 427,2 

154 180,9
v tom:
1. daňové

201 993,4

 132 254,6

 133 143,4

z toho:
daň z príjmov FO

2 057,4

2 150,9

 2 230,0

daň z príjmov PO

30 066,1

28 061,2

 28 490,2

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

6 400,0

2 667,6

 2 651,6

DPH

117 338,7

71 470,8

71 839,7

spotrebné dane

45 371,2

26 799,5

 26 801,7

2. nedaňové

15 613,8

10 952,3

 11 806,1

3. granty a transfery

39 618,8

6 220,3

 9 231,4

- z toho príjmy
z rozp. EÚ

26 507,7

 5 825,2

 8 831,2

Výdavky spolu

318 749,9

149 732,1 

 152 259,0

v tom:
bežné výdavky

276 983,7

 138 913,8

 141 391,3

kapitálové výdavky

41 766,2

 10 818,3

 10 867,7

Schodok

-61 523,9

 -304,9

 1 921,9