Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Vplyv makra na saldo VS

Makroekonomické predpoklady majú priamy vplyv  na verejné financie prostredníctvom ovplyvňovania daňových základní (celkovú výšku daňových príjmov), valorizačných mechanizmov u vybraných mandatórnych výdavkov. S cieľom priblížiť a stransparentniť problematiku verejných financií IFP vytvoril zjednodušený model vplyvu makroekonomického vývoja na daňové a odvodové príjmy verejnej správy. Tento nástroj umožňuje rýchlu aj keď nie úplne presnú kvantifikáciu vplyvu zmeny makroekonomických indikátorov na príjmy rozpočtu verejnej správy.

Samotný model je vytvorený v Exceli, čo zvyšuje jednoduchosť použitia a prístupnosť pre používateľov.

Model obsahuje dve porovnania:

  • Vplyv aktuálnej makroprognózy na predchádzajúci daňový výbor
  • Vplyv aktuálnej makroprognózy na daňové príjmy, ktoré boli podkladom pre schválený rozpočet VS.

V oboch prípadoch sú prednastavené posledné aktuálne makroekonomické prognózy a porovnávacia báza (makro a dane). Po otvorení súboru je možné aktualizovať len tabuľku s názvom „Nové makro –rasty“ – vyžltenú časť tabuľky v hárku „Porovnanie_vybor“, resp. „Porovnanie_RVS“. Po aktualizácii tejto tabuľky sa všetky ostatné údaje automaticky prepočítajú a nový odhad daňových príjmov sa porovná s posledným odhadom, resp. s rozpočtom VS.

IFP bude predpoklady o daniach v tomto modeli aktualizovať vždy po zasadnutí  makroekonomického a daňového výboru. Vzhľadom k tomu, že odhad  nezahŕňa pravidelnú aktualizáciu daňových príjmov za aktuálny rok, ale vždy iba po daňovom výbore, presnosť odhadu klesá s časom od poslednej aktualizácie.

UPOZORNENIE: Akýkoľvek výstup z tohto modelu nemožno považovať za oficiálny odhad IFP, MF SR alebo vlády. Slúži len na indikatívny výpočet vplyvu makroekonomického vývoja na verejne financie. Skutočný odhad MFSR je komplexnejší, berie do úvahy viac faktorov a je vypracovaný na detailnejších údajoch.