Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

10. Nižšie odvody nízkopríjmových (september 2013)

Vláda pripravuje pre dlhodobo nezamestnaných zamestnancov a ich zamestnávateľov dočasné oslobodenie od platenia odvodov. Táto úľava zvyšuje ponuku práce ťažšie zamestnateľných pracovníkov aj dopyt po nej a môže znížiť dlhodobú nezamestnanosť. Mesačná čistá mzda týchto pracovníkov na úrovni minimálnej mzdy sa v roku 2013 zvýši o 36,6 eur (12,4%) a mesačné náklady práce na úrovni minimálnej mzdy poklesnú o 115,3 eur (25,3%). Pri očakávanej podpore 15 tisíc dlhodobo nezamestnaných odhadujeme vplyv na verejné financie na úrovni  -1,1  mil. eur v roku 2013 a približne -8 mil. eur v nasledujúcich rokoch.