Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 2/2008-U k postupu pri účtovaní príjmu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu v systéme ISUF

Usmernenie č. 2/2008-U k postupu pri účtovaní príjmu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu v systéme ISUF podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum vydania:  06. 03. 2008

Dátum platnosti:  06. 03. 2008