Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 1/2018-U ku koncoročným uzávierkovým pracovným postupom roka 2018 pre používateľov ISUF

Cieľom usmernenia je zabezpečiť plynulý efektívny proces ukončenia bežného účtovného obdobia  kalendárneho roka 2018, a otvorenia nasledujúceho účtovného obdobia kalendárneho roka 2019 a súčasne  zabezpečiť uzavretie účtovných kníh v ISUF a dodržanie termínov na predloženie účtovnej závierky a finančných výkazov k 31.12.2018.

Usmernenie nadobúda účinnosť 10.12.2018.