Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Manuál 1/2023 - M k spracovaniu žiadostí o platbu v ISUF v programovom období 2021 – 2027

Spracovanie žiadostí o platbu na programové obdobie 2021 - 2027 v Informačnom systéme účtovania fondov je základným predpokladom pre realizáciu platieb subjektami vykonávajúcimi platbu prijímateľom z fondov EÚ (EFRR, ESF+, KF, FST a ENRAF) a z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

Dátum vydania: 12.12.2023

Dátum účinnosti: 14.12.2023