Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 7/2008-U k postupu účtovania opakovanej realizácie vrátenej platby

Aktualizácia usmernenia sa vydáva v nadväznosti na opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy a z dôvodu zmeny technického postupu v účtovnom systéme ISUF.

Dátum vydania: 21.12.2023

Dátum účinnosti: 27.12.2023