Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Doprava

Na základe uznesenia vlády SR č. 609/2009 bol prijatý zákon č. 556/2010 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obsah tejto novely vo vzťahu k PPP je uvedený v časti Nakladanie s majetkom s osobitným zákonným režimom.