Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 10/2010-U k pracovným postupom súvisiacim so zmenou platobnej jednotky v rámci Operačného programu technická pomoc z platobnej jednotky MF SR na platobnú jednotku MDVRR SR k 1.1.2011

Cieľom tohto usmernenia je zabezpečiť plynulý a efektívny proces pri zmene platobnej jednotky v rámci Operačného programu technická pomoc z platobnej jednotky MF SR na platobnú jednotku MDVRR SR k 1.1.2011.

Toto usmernenie sa vydáva na základe schválenia MDVRR SR ako platobnej jednotky pre Operačný program technická pomoc od 1.1.2011 uznesením vlády č. 688 z 13. októbra 2010 k správe o implementácii a čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca za obdobie od 1. januára 2010 do 30. júna 2010. 

Dátum vydania: 15.12.2010

Dátum účinnosti: 15.12.2010