Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 3/2010-U k pracovným postupom súvisiacich s mimoriadnou účtovnou závierkou vo vzťahu k delimitácii MVRR SR a MŽP SR k 30.6.2010

Cieľom tohto usmernenia je zabezpečiť plynulý a efektívny proces ukončenia účtovania na PJ zanikajúcej organizácie, uzavretia účtovných kníh a vyhotovenia mimoriadnej účtovnej závierky  k 30.6.2010 a zahájenia účtovania na PJ nástupníckej organizácie od 1.7.2010.

Dátum vydania: 08. 06. 2010

Dátum platnosti: 08. 06. 2010