Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 6/2010-U k pracovným postupom platobnej jednotky súvisiacim so vznikom MŽP SR k 1.11.2010

Cieľom tohto usmernenia je zabezpečiť plynulý a efektívny proces ukončenia účtovania na PJ v rámci MPŽPRR SR a zahájenia účtovania na PJ v rámci ústredného orgánu štátnej správy MŽP SR k 1.11.2010. Dané usmernenie ruší v plnom rozsahu usmernenie č.5/2010-U.

Vydanie tohto metodického usmernenia je na základe zákona č. 372/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.11.2010.

V rámci tohto metodického usmernenia sú stanovené lehoty, ktoré vychádzajú z termínu vzniku ústredného orgánu štátnej správy - Ministerstva životného prostredia SR k 1.11.2010.

Dátum vydania: 1.10.2010

Dátum platnosti: 1.10.2010