Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 2/2022–U k číselníku kódov programovej štruktúry programov fondov EÚ na PO 2021 – 2027

Usmernenie č. 2/2022 – U k číselníku kódov programovej štruktúry programov fondov Európskej únie na programové obdobie 2021 – 2027 stanovuje spôsob kódovania programovej štruktúry vybranej podpory z fondov Európskej únie na programové obdobie 2021 – 2027. Uvedený číselník umožňuje sledovanie programovej štruktúry podpory spolufinancovanej z fondov Európskej únie, pre ktoré vykonáva funkciu platobného orgánu Ministerstvo financií SR. Ide o nasledovné fondy Európskej únie:

  • Európsky fond regionálneho rozvoja;
  • Európsky sociálny fond plus;
  • Kohézny fond;
  • Fond na spravodlivú transformáciu;
  • Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond.

Tento číselník spravuje sekcia európskych fondov Ministerstva financií SR.

V rámci verzie 2.0 boli zapracované úpravy a aktualizované údaje na základe schválenia Programu Slovensko 2021-2027, Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko-Česko 2021-2027 a Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko-Rakúsko 2021-2027 Európskou komisiou. Hlavnou zmenou je úprava kódovania špecifických cieľov pre FST a Interreg.

Usmernenie nadobúda účinnosť: 6.3.2023