Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 10/2007-U k základným nastaveniam Informačného systému účtovníctva fondov a k postupu účtovania platobnej jednotky pre programové obdobie 2007 – 2013

Usmernenie č. 10/2007-U k základným nastaveniam Informačného systému účtovníctva fondov a k postupu účtovania platobnej jednotky pre programové obdobie 2007 - 2013

Cieľom tohto usmernenia je na národnej úrovni zabezpečiť jednotné podmienky vedenia účtovníctva prostredníctvom Informačného systému účtovníctva fondov (ďalej iba „systému ISUF“) a stanoviť postupy pre platobné jednotky v súlade s platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky pre operačné programy financované zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v rámci programového obdobia 2007 – 2013.

Úlohou certifikačného orgánu a platobnej jednotky je aplikovať usmernenie na svoje špecifické podmienky (najmä podľa špecifík účtovných jednotiek, fondov a operačných programov), vykonať úpravu, resp. doplnenie príslušných dokumentov, vrátane svojho interného manuálu.