Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Koncepcia financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov na roky 2004 - 2006, verzia 2.0

Koncepcia financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov na roky 2004 – 2006, verzia 2.0 bola schválená vládou SR dňa 9. júla 2008 uznesením vlády SR č. 462/2008. Predstavuje aktualizáciu materiálu Koncepcia financovania projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov 2004 – 2006, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 254/2005, ku ktorej bol ešte uznesením vlády SR č. 456/2006 schválený dodatok.

V nadväznosti na realokácie finančných prostriedkov v rámci väčšiny programových dokumentov, ktoré boli odsúhlasené monitorovacími výbormi a vládou SR v priebehu rokov 2005 až  2008, automatické zrušenie záväzkov za roky 2004 a 2005 pri niektorých programových dokumentoch a v nadväznosti na proces ukončenia pomoci zo štrukturálnych fondov na programové obdobie 2004 – 2006, bolo potrebné aktualizovať príslušné finančné plány programových dokumentov a programov iniciatív ES rámci prílohy č. 2 predkladaného materiálu.