Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 1-2004-ŠF k nezrovnalostiam pre finančné riadenie štrukturálnych fondov

Usmernenie č. 1/2004-ŠF k nezrovnalostiam pre finančné riadenie štrukturálnych fondov

Dátum vydania: 21. 04. 2004

Dátum platnosti: 01. 05. 2004

Základnou úlohou usmernenia k nezrovnalostiam v oblasti finančného riadenia štrukturálnych fondov je spracovanie postupu informačných a finančných tokov pri riešení nezrovnalostí, ktoré vznikli porušením legislatívy ES a právnych predpisov SR a spôsobujú alebo by mohli spôsobiť ujmu v rozpočte ES alebo v štátnom rozpočte SR. 

Stanovenie postupov pre zaobchádzanie s nezrovnalosťami má praktický význam pri zisťovaní miesta ich vzniku, zodpovednosti za ich riešenie, vytváraní preventívnych opatrení proti ich výskytu z hľadiska počtu a finančného objemu, ako aj vytváranie účinných kontrolných nástrojov. 

Zrušené usmernením č. 2/2006-NF zo dňa 01. 05. 2006.