Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 9/2004-ŠF k číselníku kódov pre prostriedky EÚ a prostriedky určené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu

Usmernenie č. 9/2004-ŠF k číselníku kódov pre prostriedky EÚ a prostriedky určené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu

Dátum vydania: 26. 10. 2004

Dátum platnosti: 01. 11. 2004

Číselník stanovuje kódy pre prostriedky EÚ a príslušné prostriedky štátneho rozpočtu určené na ich spolufinancovanie podľa opatrení a podopatrení operačných programov v rámci cieľa 1, jednotných programových dokumentov v rámci cieľa 2 a 3, programov Iniciatív Spoločenstva a inej pomoci z EÚ.