Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 5/2004-ŠF Prílohy k súhrnnej žiadosti o platbu

Usmernenie č. 5/2004-ŠF Prílohy k súhrnnej žiadosti o platbu

Dátum vydania: 18. 05. 2004

Dátum platnosti: 18. 05. 2004

V súlade s uznesením vlády SR č. 437/2004 a v nadväznosti na usmernenia platobného orgánu pre štrukturálne fondy č. 2/2004-ŠF a č. 3/2004-ŠF, ktoré upravujú systém predfinancovania a zálohových platieb, sa menia výkazy k súhrnnej žiadosti o platbu uvedené v Koncepcii systému finančného riadenia štrukturálnych fondov (príloha č. 11) schválenej uznesením vlády SR č. 1008/2003.