Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Informácia o zisteniach z certifikačných overovaní štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a iných finančných nástrojov k 30. 06. 2008

Informácia o zisteniach z certifikačných overovaní štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a iných finančných nástrojov k 30. 06. 2008 bola vypracovaná odborom certifikácie MF SR na základe úloh v rámci priorít sekcie európskych a medzinárodných záležitostí na rok 2008 v rámci podporných úloh sekcie.

Informácia obsahuje zhodnotenie výsledkov certifikačných overovaní jednotlivých operačných programov v rámci programového obdobia 2004 – 2006, 2007 – 2013 a Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, ktoré sú od roku 2007 v súlade s uznesením vlády SR č. 262/2007 tiež predmetom certifikačných overovaní.